LO for alle

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Hva er den norske modellen?

Den norske modellen er egentlig tre modeller på én gang:

  • Den økonomiske modellen
  • Velferdsmodellen
  • Samarbeidsmodellen

Den økonomiske modellen

Den økonomiske modellen handler om at vi må skape før vi kan dele. Vi betaler skatt etter evne, og pengene som går inn i felleskassa går blant annet til å betale utdanningen din, og er grunnen til at du bare betaler (en lav) egenandel når du går til legen. Det er verdien av det vi skaper, produserer og gjør i arbeidslivet som bestemmer hvor mye velferd det kan være i velferdsstaten.

Velferdsmodellen

Velferdsmodellen handler om at vi i Norge tar vare på hverandre som om vi var én stor familie. Gjennom skatten vi betaler sørger vi for at du får hjelp om du mister jobben, du mister ikke hele inntekten din om du blir syk. Velferden gjør oss trygge, og trygge mennesker våger mer.

Alle land har en økonomisk modell. Mange land er også velferdsstater som Norge. Så hva er det som gjør Norge så annerledes fra alle andre?

Samarbeidsmodellen

Det som er unikt, er at vi kombinerer de to første med samarbeidsmodellen. Omtrent halvparten av alle i Norge som er i jobb er medlem i en fagforening – organisasjoner som organiserer folk i samme yrke og bransje som deg selv. Fagforeningene representerer dine interesser opp mot arbeidsgiverne og staten.

Store forhandlinger - små forskjeller

I Norge er det ikke politikerne som bestemmer hvor mye du tjener. Lønna blir til i forhandlinger mellom arbeidsgivernes og arbeidstakernes organisasjoner, som for eksempel NHO og LO. Det at det er så mange som forhandler om lønn sammen, gjør at det er ikke er så store forskjeller mellom de som tjener mye og de som tjener lite.

Alle i samme båt

I gode tider gjør samarbeidsmodellen at du som arbeidstaker får være med på den økonomiske veksten ved at du går opp i lønn og får bedre betingelser i jobben. I krisetid gjør samarbeidsmodellen at vi lettere finner sammen, fordi vi allerede er i samme båt.

Forutsigbar og rettferdig lønnsvekst

Alt dette handler om gode valg gjort av norske fagforeninger opp gjennom tidene. Mens fagforeningene i andre land inntok gatene og protesterte, inntok norske fagforeninger styrerommene og diskuterte.

Det er det som gjør at det er ansattrepresentanter i styrene i norske selskaper. Det er det som gjør at lønningene for store deler av arbeidslivet i USA og Storbritannia har stått stille i årevis, mens nordmenn flest har en forsiktig, forutsigbar og rettferdig lønnsvekst hvert år.

For hvem vi er og hvordan har vi det

Summen av alt dette er den norske modellen. Og noe av det fineste med den norske modellen, er at den er for alle. Men hverken den økonomiske modellen, velferdsmodellen eller samarbeidsmodellen er noe vi har fått – det er noe vi har valgt og kjempet for.

LO for alle

LO er til for alle. Som medlem i LO er du med å jobbe for verdens beste samfunnsmodell. I tillegg får du mange gode fordeler gjennom medlemskapet, som lavere rente og gode forsikringer.

Det er ingen tilfeldighet at Norge er verdens beste land å bo i. Ikke overlat det til tilfeldighetene om vi også skal være verdens beste land i fremtiden.

For hvem vi er og hvordan vi har det. LO for alle.

Test dine samfunnskunnskaper

Ta vår quiz!