Marianne

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

For Marianne er medlemskapet i NJF en investering i en kunnskapsbank

Det sier Marianne, som er kommunikasjonsansvarlig i Bane NOR. Tidligere har hun arbeidet som både journalist og redaktør, og har erfaring med viktigheten og tryggheten av å ha en kunnskapsrik organisasjon i ryggen – uansett hvilken side av bordet hun har sittet på.

Da Marianne skiftet yrke og måtte fagorganisere seg på nytt, ble Norsk Jernbaneforbund et naturlig valg.

NJF er tilsluttet LO, er en landsomfattende organisasjon som har medlemmer i alle jernbanerelaterte yrker, både i privat og offentlig sektor. Unntaket er lokomotivførere, som har sin egen søsterorganisasjon. 

Med kunnskap står vi sterkere

Hun ser på LO og NJF som en god partner i møte med problemstillingene som kan oppstå mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

– Det kan dreie seg om overtramp fra arbeidsgiver, som ofte er basert på manglende kunnskap, heller enn uvilje. Med kunnskap står vi sterkere og kan hindre urett, og da er LO og NJF en god partner.

Da Marianne arbeidet som journalist, erfarte hun raskt at både hun og kollegene stod sterkere med et fagforbund i ryggen. Senere jobbet hun som redaktør for en liten redaksjon, hvor hun oppfordret journalistene sine til å også organisere seg.

– Å være medlem i et forbund gjorde at de ble del av et større og sterkere fellesskap. 

Nytt karrierevalg, ny organisasjon

Det er likevel ikke tilfeldig at Marianne valgt å melde seg inn i akkurat LO og Norsk Jernbaneforbund.

Utdannet innen grafisk design og journalistikk, sier Marianne selv at hun har en utdanning som ofte kan «falle litt mellom flere stoler».

– Da har jeg erfart at rettighetene mine blir godt ivaretatt gjennom LO-medlemskapet.

Da Marianne tok et nytt karrierevalg, ble det naturlig for henne å sørge for den samme tryggheten og kunnskapstilførselen som fagorganisasjoner hadde gitt henne tidligere – og valget falt på LO og NJF. Hun anbefaler andre arbeidstakere å undersøke hvor andre med lignende bakgrunn er organisert.

– Høst av andres erfaringer, ta aktivt kontakt med forbundene du kan velge, gi dem tenkte problemstillinger du kan møte og vurder hvor gode svar du får, anbefaler hun.

– For min del er det viktigste at noen sørger for likebehandling, og hindrer overtramp fra arbeidsgivers side. sier Marianne.

Møt flere av våre medlemmer.