Hvem vi er

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Hvem vi er

Vår viktigste oppgave er å skape et trygt og rettferdig arbeidsliv og bidra til et samfunn der alle har like muligheter til utdanning, helse og andre velferdstjenester. Et rettferdig samfunn hvor alle får muligheter til å bidra.

LOs gateskilt med logo

Norges største arbeidstakerorganisasjon

Vi er landets største arbeidstakerorganisasjon med en million medlemmer. Vi bistår slik at medlemmene får:

  • Rettferdig lønn, gode pensjoner og trygge arbeidsplasser
  • Gode forsikringsordninger og andre medlemsfordeler gjennom LOfavør
  • En stemme overfor politiske myndigheter.

Vi bidrar til å skape et godt organisert arbeidsliv. En viktig fordel for landet vårt, bedriften og for den enkelte.

Som LO-organisert blir du medlem av et av våre 24 forbund. Disse representerer ulike bransjer og yrker. Forbundene er organisert med egne avdelinger og fagforeninger. Disse organiserer de ansatte på den enkelte arbeidsplass.

Mennesker sett gakfra i demonstrasjon

En mangfoldig og demokratisk organisasjon

Alle LO-medlemmer har muligheter til å engasjere seg og være med å påvirke forbundets standpunkter. Det skjer gjennom forbundets avdelinger og til syvende og sist på forbundenes landsmøter.

Det er LO-forbundene som bestemmer hva LO skal mene og engasjere seg i. LO er bygd opp slik at alle forbund er med på de veivalg som LO tar.

Hvert fjerde år samles LO-kongressen som består av 315 delegater fra forbund og fylker. Disse er representert ut fra det antallet medlemmer man har. LO-kongressen tar alle de viktigste avgjørelsene for vår organisasjon og velger vår ledelse. I kongressperioden er det representantskapet som er den høyeste myndighet. Representantskapet bestemmer hva slags krav LO skal ha i forhandlingene med arbeidsgiverne.

LOs sekretariat møtes ukentlig og består av LOs ledelse og forbundsledere valgt på LO-kongressen.

Et organisert arbeidsliv

LO- og LO-forbundene forhandler og samarbeider med arbeidsgiverne for å skape et godt arbeidsliv. I privat virksomhet forhandler LO mot blant annet NHO og Virke. 

I offentlig sektor har vi egne forhandlingssammenslutninger som heter LO Stat og LO Kommune.

Forhandlingene med arbeidsgiverne resulterer i endringer i tariffavtalene. Avtalene inneholder bestemmelser om lønn, arbeidstid, godtgjørelser og liknende. I de fleste tilfeller blir vi enige. Dersom vi ikke blir enig kan det bli konflikt. Det er en felles målsetting for både arbeidsgivere og arbeidstakere å søke andre løsninger enn konflikt.

LO samarbeider med arbeidsgiverne for å skape utvikling på arbeidsplassene. Bedriftsutvikling skaper grunnlag for økt lønnsomhet, trygge arbeidsplasser og dermed mer tilfredse ansatte. 

LO deltar i et organisert arbeid med arbeidsgivere både for å utvikle bedriftene og for å redusere sykefraværet.

Mange heiste flagg på flaggstand

Internasjonalt samarbeid

Vi samarbeider med fagbevegelsen i Norden, Europa og internasjonalt for å fremme norske arbeidstakeres interesser og for å samarbeide med arbeidstakere i andre land som kjemper for de samme ideene som vi gjør.

I Norden er vi medlem av Nordens Faglige Samorganisasjon (NFS) som organiserer de fleste arbeidstakerorganisasjonene i Norden. Vi er også med i SAMAK, som er et samarbeid mellom de nordiske LO-organisasjonene og de sosialdemokratiske partiene i Norden.

På europeisk plan er vi medlem av Den Europeiske Faglige Samorganisasjon (DEFS) og globalt International Trade union Confederation (ITUC).

LO deltar også aktivt i FNs arbeidslivsorganisasjon, ILO, som består av representanter fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i alle FNs medlemsland.

LOs vedtekter

Her finner du LOs vedtekter, organisasjonsprogram og retningslinjer for regionråd og regionkonferanser.