Vinn-Vinn

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Maskot/LO

Vinn-Vinn: Et interaktivt læringsspill for elever i videregående skole

Gjennom Vinn-Vinn får klassen en unik, tilgjengelig og morsom måte å lære om norsk arbeidsliv som ellers er krevende å formidle. Ved å ta i bruk digitale virkemidler blir elevene engasjert og får et større læringsutbytte. Noen sentrale læreplanmål for samfunnsfag VG1 blir besvart:

Bakgrunn for initiativet

Kvantitative undersøkelser utført av Kantar på vegne av LO og NHO viser at unge har lite kjennskap til arbeidslivet generelt og den norske modellen – til tross for at dette er viktig kompetanse å ha med seg den dagen de trer inn i arbeidslivet som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker. Hele 3 av 4 mener at de ikke lærer nok om arbeidslivet i skolen. 

Les mer om Vinn-Vinn her.

Det norske arbeidslivet er i tillegg inne i en uoversiktlig krisesituasjon som følge av Korona-viruset. I tiden fremover vil den norske modellen og et velfungerende trepartssamarbeid være avgjørende for hvordan vi som samfunn møter krisen, samt hvordan vi henter oss inn igjen. 

NHO og LO har et betydelig samfunnsansvar i å kommunisere verdien som ligger i trepartssamarbeidet og den norske modellen. Ikke minst er det viktig å synliggjøre hvordan dette gjør det norske nærings- og arbeidsliv unikt posisjonert i verdenssammenheng. NHO og LO har derfor inngått et samarbeid om målrettet kommunikasjon mot yngre målgrupper for å kunne styrke kjennskapen til trepartssamarbeidet og sikre samarbeidets fremtidige relevans. Gjennom Vinn-Vinn har ulike samarbeidspartnere en unik mulighet til å etablere en langsiktig relasjon med fremtidens arbeidsgivere og arbeidstakere, samt skape positive forventninger rundt hva et fremtidig arbeidsliv kan innebære for den enkelte.  

Målet med prosjektet

Vinn-Vinn er å utvikle et engasjerende, interaktivt læringsspill for elever i videregående skole. Spillet skal bidra til økt innsikt og kompetanse om trepartssamarbeidet, arbeidslivet og den norske modellen. Det interaktive læringsspillet vil bestå av programvare, maskinvare, IT-utstyr, scenografi og ulike roller man vil få utdelt. Det gjennomføres i klasserommet med et veilederteam fra NHO/LO. Elevene får utdelt hver sin mobiltelefon hvor de får ulike oppgaver underveis. Elevene må samhandle både digitalt og fysisk for å løse oppgaver som å skaffe seg jobb, ansette, si opp ansatte og forhandle om lønn.