Forbundene

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LO-forbundene

Fagforbundene i LO er landsomfattende organisasjoner som er bygd opp av lokale fagforeninger eller avdelinger. Hvert fagforbund dekker bestemte yrker, næringsgrener eller offentlige etater. 26 fagforbund er tilsluttet LO.

Logoen til Creo - LOs kunstnerforbund

Creo

Creo er Norges største kunstnerorganisasjon. Forbundet arbeider for å sikre medlemmene bedre lønns- og arbeidsvilkår, enten de er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende. Alle som har inntekt fra kunstneriske eller kunstpedagogiske yrker kan bli medlem i Creo.

 • Pedagoger
 • Produsenter
 • Scenografer
 • Sufflører
 • Teknikere
 • Utøvende musikere
Logoen til Fagforbundet

Fagforbundet

Fagforbundet er LOs største forbund med nesten 360 000 medlemmer. Forbundet har medlemmer i nærmere 180 forskjellige yrker. Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, statlige, private og offentlige virksomheter og i sykehusene med alle støttefunksjoner.

 • Barnevern
 • Barsel/barnepleie
 • Bibliotek
 • Bioingeniør
 • Brannforebygging
 • Brannredning
 • Byggdriftere
 • Dyrepleiere
 • Energiverk
 • Ergoterapeut
 • Ernæringsfagarb.
 • Frilansere
 • Frisør
 • Helsefagarbeider
 • Helsesekretær
 • Hjemmehjelp
 • Hudpleie
 • IKT
 • Ingeniører
 • Kirke og gravferd
 • Kollektivtrafikk
 • Konsulenter og sekretærer
 • Kultur
 • Ledere
 • Ledere i helse og sosial
 • Lærer helse- og oppvekstfag
 • NAV-ansatte
 • Optiker
 • Park, idrett og bad
 • Personal og HR
 • Personlig assistanse
 • Planleggere
 • Portør
 • Prehospitale tjenester
 • Psykisk helse
 • Renholdere og vaskeriansatte
 • Renovasjon
 • Revisorer
 • Selvstendig næringsdrivende
 • Skole og SFO
 • Sosionom
 • Sykepleiere
 • Tannhelse
 • Tolk
 • Trafikkbetjenter
 • Ungdoms- og videregående skole
 • Ungdomsarbeid
 • Vann og avløp
 • Vernepleier
 • Økonomer
Logoen til Fellesforbundet

Fellesforbundet

Fellesforbundet organiserer arbeidstakere innen et bredt spekter av yrkesgrupper i privat sektor. Studenter, elever og lærlinger er også velkomne som medlemmer hos oss! I dag organiserer vi rundt 142 000 medlemmer.

 • Byggeindustrien
 • Flyarbeidere
 • Flymekanikere
 • Gartnerarbeid
 • Grafisk personell
 • Havbruksnæringen
 • Jordbruk
 • Lagerarbeidere
 • Leverandørindustrien
 • Murere
 • Naturforvaltning
 • Overnatting/servering
 • Papir- og treforedling
 • Planteskoler
 • Skogbruk
 • Skogplantebransjen
 • Snekkere
 • Teknologiindustrien
 • Tekstil og konfeksjon
 • Tømrere
 • Varig tilrettelagt arbeid
 • Verkstedind.
Logoen til Handel og Kontor i Norge

Handel og Kontor i Norge (HK)

Handel og Kontor i Norge (HK) organiserer i dag ansatte innenfor følgende fag- og yrkesområder i privat sektor:

 • Eiendomsforetak
 • Fagbevegelsen
 • Fagforbund
 • Finansielle tjenester
 • IKT
 • Interesseorganisasjoner
 • Kontoransatte
 • Kunnskapsbedrifter
 • Logistikk og lagervirksomhet
 • Media
 • Reiselivsbransjen
Logoen til Norsk Arbeidsmandsforbund

Norsk Arbeidsmandsforbund

Forbundet organiserer i hovedsak arbeidstakere innenfor forvaltning, anleggs- og vedlikeholdsarbeid i offentlig regi, anleggsrelatert entreprenørarbeid og ansatte i renholdsbransjen

 • Kystverket
 • Parkeringsselskaper
 • Renholdsbransjen
 • Skadesanering
 • Skianlegg
 • Spesialrenhold
 • Tunnel-, bom- og bro
 • Vaktmestere
 • Vaktselskaper
 • Vedlikehold
 • Vedlikehold (offentlig)
 • Veivedlikehold
NFFs logo

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Forbundet organiserer ansatte på alle nivåer i etaten og er det største forbundet i kriminalomsorgen. Største medlemsgruppe er fengselsbetjenter.

 • Elektronisk kontroll
 • Friomsorgskontorene
 • Fengslene
Logoen til NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) organiserer ulike bransjer innenfor produksjon av nærings- og nytelsesmidler. Forbundet organiserer alle ansatte innen bedriften, med unntak av funksjonærer.

 • Kjøttindustrien
 • Bakerier
Logoen til Sjøoffisersforbundet

Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF)

Norsk Sjøoffisersforbund er Norges største fagforening for maritime ledere. I Norsk Sjøoffisersforbund samles norske skipsoffiserer som tjenestegjør på alle typer skip og flyttbare innretninger (rigger) - i alle deler av den maritime næringen.

 • Supplybåtene
 • Utenriksflåten
Logoen til NTL

Norsk Tjenestemannslag

Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og i virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner). Vi organiserer også studenter og lærlinger. Forbundet organiserer alle grupper på arbeidsplassene, uavhengig av utdanning og stilling.

 • Forsvaret
 • Sentralforvaltningen
 • Teater og museer
 • Flyplass-ansatte
 • Undervisning
 • Forskere
 • Renholdsbransjen
 • Administrativt ansatte
 • NAV-ansatte