LOs vedtekter

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LOs vedtekter

LOs vedtekter ble sist endret på LOs 34. ordinære kongress 8.–12. mai 2017.

Vedtekter

Her kan du lese LOs vedtekter 2017-2021

Regionkonferanser og regionråd

LOs regionkonferanse er samarbeidsorgan for forbundene og LOs lokalorganisasjoner, underlagt LOs vedtekter og vedtak fattet av LOs kongress, LOs representantskap og LOs sekretariat.

Retningslinjene ble sist endret i LOs sekretariat 20. mai 2019. Her kan du lese dokumentene:

Retningslinjer for regionskonferanser

Retningslinjer for regionråd

 

Retningslinjer for LOs regionale utvalg for familie- og likestillingspolitikk

Sekretariatet vedtok 7.9.2020 nye retningslinjer for det som tidligere het LOs fylkesvise utvalg for familie- og likestillingspolitikk.

Endringene er først og fremst språklige, tilpasset LOs omlegging til regioner. Det er også noen andre justeringer, blant annet settes ikke en øvre grense på fem medlemmer.

Se de nye retningslinjene her

Retningslinjer for LOs regionale utvalg for familie- og likestillingspolitikk