LOs vedtekter

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Trond Isaksen/LO

Vedtekter, organisasjonsprogram og retningslinjer

Vedtekter

Her kan du lese LOs vedtekter , sist endret på LOs 35. ordinære kongress 30. mai til 3. juni 2022.

Ønsker du vedtektene i trykket format? De kan bestilles gjennom LOs nettbutikk. (oppdatert lenke kommer i april 2024, fram til da kontakt design@lo.no)

Organisasjonsprogram

Her kan du lese LOs organisasjonsprogram, sist endret på LOs 35. ordinære kongress 30. mai til 3. juni 2022.

Regionkonferanser og regionråd

LOs regionkonferanse er samarbeidsorgan for forbundene og LOs lokalorganisasjoner, underlagt LOs vedtekter og vedtak fattet av LOs kongress, LOs representantskap og LOs sekretariat.

Retningslinjene ble sist endret i LOs sekretariat 20. mai 2019. Her kan du lese dokumentene:

Retningslinjer for regionskonferanser

Retningslinjer for regionråd

Retningslinjer for LOs regionale utvalg for familie- og likestillingspolitikk

Sekretariatet vedtok 7.9.2020 nye retningslinjer for det som tidligere het LOs fylkesvise utvalg for familie- og likestillingspolitikk.

Endringene er først og fremst språklige, tilpasset LOs omlegging til regioner. Det er også noen andre justeringer, blant annet settes ikke en øvre grense på fem medlemmer.

Se de nye retningslinjene her

Retningslinjer for LOs regionale utvalg for familie- og likestillingspolitikk

Handlingsprogram og uttalelser

Dokumentene som ble vedtatt på LO-kongressen i 2022 finner du her.

Organisasjonsgjennomgangen 2017–2022

LOs egen organisasjon: Organisasjonsgjennomgangen 2017–2022. Vedtak.

Åpenhetsloven i LO

Rapport og bilag om LOs åpenhetslov finner du her

LOs innkjøpspolicy og prinsipper for innkjøp

Innkjøpspolicy og prinsipper for innkjøp

LOs etiske prinsipper