LOs integrering- og likestillingsrapport for 2023

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Alexander Grey/Pixabay

LOs integrering- og likestillingsrapport for 2023

LOs overordnede mål er at kvinner og menn skal ha like rettigheter og muligheter til utdanning, arbeid, inntekt, velferd og innflytelse. LO og forbundene er både medlemsorganisasjoner, arbeidsgivere og samfunnsaktører som blant annet spiller en svært viktig rolle i utviklingen av arbeidslivet i Norge. 

LO Norge er landets største og mest innflytelsesrike organisasjon for arbeidstakere, med mer enn én million medlemmer fordelt på 25 forbund. Vår viktigste oppgave er å sikre medlemmene trygge og rettferdige lønns- og arbeidsvilkår. Vi forhandler med arbeidsgivere og vi påvirker politikerne. LOs hovedkontor består av syv fagavdelinger samt avdeling for virksomhetsstyring. I tillegg har vi 12 regionkontor som dekker hele landet, samt kontor i Brüssel og på Svalbard. Til sammen er vi ca. 300 ansatte.

Gjennom likestillings- og diskrimineringsloven er LO som arbeidsgiver pålagt å redegjøre for hvordan vi systematisk jobber aktivt for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Rapporten beskriver vår status innenfor dette temaet, og er delt i to deler. Del en viser status for likestilling kjønnsbalanse, og del to redegjør for arbeidet vårt med å sikre likestilling og hindre diskriminering.
Arbeidet med å fremme likestilling og hindre diskriminering er nedfelt i LO sitt handlingsprogram, og i alle prosesser som angår endringer i personalet har likestilling og diskriminering fokus.

Det statistiske grunnlaget i del en er hentet ut av vårt lønns- og personalsystem per 31.12.2023.  

Les rapporten her.

Kontakt

Elin Kleven

leder for personal og kompetanse

Telefon: +4741512712

E-post: elin.kleven@lo.no