Tillitsvalgt lokalt

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

TemaTillitsvalgt lokalt

Foto: LO/Helge Heyerdahl

Tillitsvalgt i LOs lokalorganiasjon

LOs lokalorganisasjon er sammenslutninger av fagforeninger innenfor et bestemt geografisk område. De fleste lokalorganisasjoner dekker flere kommuner. De er selvstendige organisasjoner som selv velger styre og bestemmer sine egne aktiviteter.

LOs lokalorganisasjon er en del av LOs struktur og omfattes av LOs vedtekter og øvrige vedtakk fattet i LOs besluttende organer.

Lokalorganisasjonenes rolle er:

  • Samordne det faglige og politiske arbeidet lokalt. Bidra i lokalt arbeid for å skape flere arbeidsplasser og gode velferdstjenester.
  • Lede fellesaktiviteter og gjennomføre 1. mai-feiringen
  • Bidra til tverrfaglig skolering

Årsmøtet er lokalorganisasjonenes øverste organ og består av representanter for de tilsluttede fagforeningene.  Årsmøtet velger et styre til å lede lokalorganisasjonene.  Mellom årsmøtene er det et representantskap som er øverste organ.  Lokalorganisasjonene har representanter i LOs regionråd og regionkonferanser.

Dette er en ressurside for deg som er aktiv i lokalorganisasjonen - eller som er tillitsvalgt i en fagforening lokalt

LOs lokalorganisasjoner:

  • Lokalorganisasjonene eies av fagforeninger eller avdelinger i én eller flere kommuner. Alle som er tilsluttet et LO-forbund innenfor lokalorganisasjonens virkeområde, skal stå som medlemmer.
  • Lokalorganisasjonene arbeider etter vedtekter som er vedtatt på LO-kongressen.
  • Det finnes i underkant av 100 lokalorganisasjoner lokalt.  Her finner du en samlet oversikt.

Kontakt

Nyheter