Unni

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Unni er medlem av IE for å styrke det organiserte arbeidslivet

Jobben innen økonomi og ledelse i energibransjen gjorde at Unni valgte Industri Energi som sitt forbund.

Sett fra et samfunnsperspektiv mener Unni at det å være fagorganisert er viktig for å kunne bidra til å sikre anstendige og gode arbeidsforhold. I tillegg vektlegger hun også de demokratiske verdiene det har for samfunnet.

– Dersom organisasjonsgraden går nedover risikerer vi å miste rettigheter som vi har opparbeidet oss gjennom trepartssamarbeidet. Dette fordi vi ikke får en sterk nok arbeidstakerstemme. Jeg tror også at faren for sosial dumping vil øke ytterligere om vi ikke holder organisasjonsgraden oppe.

For Unni har det vært viktig å ta vare på de rettigheter vi har oppnådd gjennom flere år.

– Mange tar disse rettighetene for gitt i dag og spør seg; «Hvorfor skal jeg være organisert, arbeidslivet fungerer jo stort sett bra for meg»? Da er det viktig å huske at grunnen til at det fungerer bra er fordi LO og fagforeninger har vært med på å forhandle frem de rettighetene vi har i dag. Derfor er det viktig at vi fortsetter å organisere oss, sånn at vi kan ha reell arbeidstakermedvirkning, og opprettholde rettigheter og et velfungerende arbeidsliv, sier hun.

Flere gode medlemsfordeler

Som medlem i Industri Energi har Unni flere medlemsfordeler. Den største fordelen er at Industri Energi følger opp arbeidstakernes rettigheter og avtaler der hun jobber.

I og med at Industri Energi forhandler lønns- og arbeidsvilkår på arbeidsplassen, kan hun blant annet få hjelp til lønnsspørsmål.

– Jeg kan også få juridisk bistand om jeg skulle trenge det. Også  er det flere tillitsvalgte som kan støtte medlemmene på arbeidsplassen. Industri Energi er med i forskjellige samarbeidsutvalg i bedriften og er en viktig representant for de ansatte i de ulike utvalgene, forklarer hun.

For Unni har det aldri vært et alternativ å ikke være organisert. For henne var det naturlig at valget falt på Industri Energi, da det var en viktig forening der hun jobbet. Spesielt foreningens arbeid med å følger opp arbeidstakernes rettigheter og avtaler i bedriften har vært viktig.

Råder andre til å organisere seg

– For mange år siden fikk jeg god hjelp fra fagforeningen i forbindelse med et lønnsspørsmål. I tillegg kan jeg trekke frem LO Favørs medlemsfordeler hvor blant annet innboforsikringen er meget god, sier hun.

Unni mener at vi alle kan bidra til å styrke det organiserte arbeidslivet i Norge ved å melde oss i en fagforening.

– Man får masse fordeler ved å være organisert, og de godene vi har opparbeidet skal vi ikke alltid ta for gitt. Vi må stå på for å bevare de rettighetene vi har opparbeidet og sikre arbeidstakernes vilkår i et arbeidsliv i stadig endring. Sett fra mitt synspunkt, er det egentlig ikke så mye å tvile på. Hvis du tenker på det, så er det bare å melde seg inn!

Møt flere av våre medlemmer.