Kenneth Bergerud

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Fagforeningen gir meg en tyngde i et arbeidsmarked i endring

Han er medlem av forbundet for Ledelse og Teknikk, som han mener at har vært en viktig medspiller i et uforutsigbart arbeidsmarked.

Forbundet består arbeidstakere i stillinger der ledelse og teknisk kompetanse står sentralt, men organiserer på tvers av bransjer og yrkesgrupper.

Kenneth påpeker også at det er viktig å være alliert med de som sitter på kunnskap om det juridiske i arbeidslivet, også i forkant av at de vanskelige situasjonene oppstår.

– Et stikkord for meg ligger i å bevare den norske modellen. Det er viktig å bevare retten og muligheten til å bli inkludert og involvert, og at jeg og kollegene mine har rett til å mene og uttrykke ting som arbeidsgiver ikke nødvendigvis er enig i.

Han synes posisjonen sin i arbeidslivet og hverdagen blir lettere med den største av storebrødrene i ryggen, som han selv kaller LO.

– Uansett om det er snakk om temaer som pensjon, mulighetsrom og begrensninger av arbeidsrett, eller bedriftens styringsrett, kan det være vanskelig å skulle håndtere dette godt på egenhånd. Det er jo et omfattende og faglig tungt felt, sier Kenneth.

Et arbeidsliv i endring

­Arbeidslivet er omskiftelig, noe som innebærer at det skjer ting som en ikke alltid så lett kan håndtere på egen hånd. Da tenker Kenneth på blant annet oppkjøp, fusjoner og organisasjonsendringer. Dette har også blitt særlig relevant når utenlandske eiere kommer inn i bildet.

– Utenlandske selskaper har gjerne en annerledes organisasjonskultur, og andre tanker om oss ansatte. De ønsker å bestemme over og utnytte arbeidskraften mer som de vil, uten å tillate andre tradisjoner. I sånne situasjoner spiller det liten rolle om du er seniorrådgiver eller resepsjonist uten utdannelse, opplever Kenneth.

– Sånn sett har koronaen gitt meg, og mange andre unge, litt en aha-opplevelse om hvor fort arbeidsmarkedet kan snu. Her kan en god forening gi trygghet.

Tilbud om gratis etterutdanning

Kenneth har selv opplevd arbeidslivets kontinuerlige behov for høyere kompetanse, der prisen å betale kan være høy. Han synes LO og FLT har gode løsninger her.

– For noen år siden tok jeg en master på deltid, hvor jeg betalte 25.000 kr per fag – fra egen lomme. Gjennom tariffavtalen min og FLT får jeg tilbud om tilpasset videreutdanning gjennom deres eget utdanningsselskap. Og det er helt gratis!

Hvorfor valgte du nettopp LO og Forbundet for Ledelse og Teknikk? Hvilke personlige fordeler har du fått av medlemskapet?

– I tillegg til muligheten for etterutdannelse, har et medlemskap i FLT sikret meg muligheten for å bli inkludert og få delta i prosesser som handler om utvikling, samarbeid og endringer ved arbeidsplassen.

Tror på foreninger på tvers av fagfelt

For de som vurderer å melde seg inn i en fagforening, anbefaler Kenneth å undersøke hva forbundet står for, og hvordan de forholder seg til utviklingen av norsk arbeidsliv.

– Jeg er litt skeptisk til å tilhøre rene profesjonsforbund, og tror at mangfold er en god ting. I et større perspektiv tror jeg at vi står sterkere ved å stå sammen med optikere, ledere og fagarbeidere – enn å bare være organisert med andre ingeniører.

FLT organiserer alt fra ansatte i hotell og restaurant til industri og service, så vel som ingeniører og tekniske funksjonærer, hvor Kenneth selv hører til.

Han mener det også kan være lurt å se hvor det er aktivitet når du velger forbund.

–Noen har større forutsetninger og lengre tradisjon enn andre for å velge tillitsvalgte som blir involvert i og skolert i rollen.