Maren

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Maren valgte NTL fordi hun er opptatt av en helhetlig og solidarisk fagforening

For de som jobber på universitetet er det flere fordeler med å være organisert i en fagforening, ifølge Maren.

– Som universitetsansatt er markedsstyring en sentral utfordring i min sektor. LO og Norsk Tjenestemannslag har vært en god partner ved å ha en tydelig forsknings- og utdanningspolitikk som går imot resultatbasert finansiering av utdanning, og ved å være en forkjemper for større bevilgning til fri forskning. Jeg tror det bidrar til å gjøre universitetet til en bedre institusjon, sier hun.

Hun understreker at fagorganisering en avgjørende maktfaktor i arbeidslivet, og en kilde til medbestemmelse. Å være fagorganisert handler om å være med å påvirke fordelingen av samfunnets verdier og om å delta i beslutninger om arbeidsbetingelser.

– For meg er det viktig at vi, gjennom felles organisering, får et tryggere arbeidsforhold og bedre lønns- og arbeidsbetingelser.

En samlende organisasjon på arbeidsplassen

På arbeidsplassen til Maren er Norsk Tjenestemannslag den eneste fagforeningen som samler alle stillingskategorier, og som stiller solidariske krav utfra arbeidsplassen som helhet.

– Det betyr at administrative rådgivere, stipendiater, renholdere, vikarer, teknisk avdeling og professorer er organisert side om side, og kan stille solidariske krav som kommer de ansatte som helhet til gode.

Hun trekker også frem at det å være LO-medlem er viktig på grunn av den helhetlige posisjonen LO har i Norge. I tilegg har hun dratt god nytte av de tillitsvalgte på arbeidsplassen.

– For meg personlig har jeg hatt stor glede av tillitsvalgte som er behjelpelige med juridisk og kompetent rådgivning i hvilke krav, rettigheter og muligheter som ligger bak byråkratisk språkføring.

Velg en solidarisk forening

Maren råder de som lurer på om de skal melde seg inn i en forening, om å velge en fagforening som har en helhetlig og solidarisk politikk.

– Selv om maktforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker ligger til grunn, er det også viktige skillelinjer mellom de ansatte på en arbeidsplass. Å organisere seg på tvers av stillingskategorier kan bidra til å dempe ulikheter i lønns- og arbeidsbetingelser mellom de ansatte, men det kan også bidra til å styrke samholdet på tvers, sier hun.

Møt flere av våre medlemmer.