Sanam

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Sanam har bygget nettverk som tillitsvalgt i Fellesorganisasjonen

Som barnevergnspedagog har Sanam valgt Fellesorganisasjonen, fordi det både er et profesjonsforbund og et fagforbund. Det betyr at forbundet både jobber med å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsforhold og samtidig skal vise nødvendigheten av yrkesgruppens kompetanse.

– For meg er det viktig at vi som jobber til daglig i et komplekst fagfelt har muligheten til å bli hørt når det kommer til for eksempel politiske beslutninger som berører oss og brukerne av våre tjenester. Det å være en del av en landsomfattende organisasjon med såpass mange medlemmer gir en vesentlig påvirkningskraft, sier hun.

Fellesorganisasjonen er en del av LO og har om lag 31 000 medlemmer som er barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.

En del av dugnaden

Sanam trekker frem hvordan fagforeninger, historisk sett, har hatt en stor innflytelse på at vi i Norge har det så godt som vi har det i arbeidslivet i dag. For henne er solidaritet en viktig grunn til å være fagorganisert.

– Det å være fagorganisert er en del av dugnaden for det gode inkluderende samfunnet. Det kommer nemlig ikke av seg selv. Man kjemper sammen om lønns og arbeidsvilkår, for alle. Sammen er man alltid sterkere enn alene, sier hun.

LO og Fellesorganisasjonen er en god partner og støtte i arbeidet med likelønn og likestilling mellom kjønnene. I tillegg sørger de for en trygghet til deg som arbeidstaker gjennom tilgang på LOs juridiske avdeling.

– Det at man har tillitsvalgte på arbeidsplassene bidrar også til medvirkning gjennom det lokale samarbeidet på arbeidsplassen, sier hun.

Bidrar med kursing og nettverk

Som medlem i Fellesorganisasjonen har du mange fordeler som blant annet Lo favør, der innboforsikring inngår som en del av medlemskapet. I tillegg kan man tegne en god reiselivsforsikring og man får svært gunstige banktilbud gjennom Lo favør.

– Personlig har jeg i mange år vært hovedtillitsvalgt og på den måten fått tilegnet meg mye kunnskap og forståelse gjennom blant annet kursing, som jeg ellers ikke ville fått. Jeg får ta del i det lokale samarbeidet på arbeidsplassen, og jeg har fått et stort nettverk av andre tillitsvalgte, sier hun.

Fellesorganisasjonen har også ulike fagutviklingsstipender man kan søke på dersom man for eksempel går på en videreutdanning eller lignende. I tillegg har de godkjenningsordninger gratis for medlemmer, som du kan benyttet deg av etter å ha tatt videreutdanning. 

– Foruten kurs har jeg også deltatt på samlinger og temakvelder. I tillegg til nettverksutvidele har det gitt meg mye relevant og faglig påfyll. Jeg føler det er lav terskel til å ta opp telefonen eller sende en mail til fylkesavdelingen om det er ting man lurer på. De er alltid tilgjengelige og svarer raskt, sier hun.

Sanam oppfordrer andre til å sette seg litt inn i hva fagforeningen står for, men mener det er klare fordeler med å være medlem i en fagforening.

– Det å være en del av et felleskap som setter dine interesser først som arbeidstaker, kan være veldig godt å ha i ryggen dersom man for eksempel skulle havne i en konflikt med arbeidsgiver, sier hun.

Møt flere av våre medlemmer.