Silva

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Silvia valgte Industri Energi ut fra verdien rettferdighet

Silvia er overingeniør i energibransjen og har organisert seg i Industri Energi. Hun mener det kan være vanskelig for arbeidstakere å navigere i det kompliserte regelverket som omhandler arbeidslivet. Da kan det være godt å ha en fagforening som kan bistå og gi støtte til deg som arbeidstaker.

– For meg er det betryggende å kunne få hjelp av et solid og trygt apparat som LO. I og med at de er en del av det norske trepartssamarbeidet, har de en innvirkning på at arbeidsgiveren tar et sosialt ansvar, og ikke utelukkende tenker på profitt og vekst. Det er veldig viktig for meg, sier hun.

Jobber for et rettferdig arbeidsliv

Å bli medlem i Industri Energi falt seg naturlig for Silvia. Blant fagforeningene på arbeidsplassen, var Industri Energi den foreningen som var opptatt av flere ulike samfunnsaspekt.

– Industri Energi er opptatt av rettferdighet, sørger for at arbeidsforholdene er gode og at det ikke skjer sosial dumping. Også LO står opp for de svakeste, og er opptatt av integrering og mangfold. Ikke minst, LO og Industri Energi er godt orientert om hvordan arbeidsvilkårene er i andre land, og er opptatt av internasjonalt samspill og solidaritet, sier hun.

Silvia har alltid hatt et brennende ønske om å bidra til hvordan samfunnet utformes, og mener fagbevegelsen har en viktig rolle i denne sammenhengen.

– Å bidra til et bedre samfunn kan jeg best gjøre sammen med andre – og gjennom fagbevegelsen. Derfor har jeg organisert meg. Fagforeningen jeg er medlem i, jobber systematisk for et mobbefritt og rettferdig arbeidsliv.

Fordeler for ingeniører

For Silvia som er overingeniør, er det flere fordeler med å være med i LO og Industri Energi. Deriblant stipendordninger fra LO og Industri Energi muliggjør etter- og videreutdanning. Et arbeidsliv krever livslang læring og mange trenger påfyll av kompetanse for å utvikle seg i takt med samfunnet. I tillegg har man rett på fri advokatbistand.

– For en tid tilbake, opplevde jeg på nært hold at en tidligere kollega ble urettferdig behandlet og fikk hjelp av en IE-advokat. Utfallet i saken hadde ikke blitt det samme uten denne advokathjelpen, sier hun.

Velg fagforening ut fra dine verdier

Selv om det kan være vanskelig å velge fagforening, råder Silvia de som tenker på å organisere seg til å gå for den foreningen som appellerer nærmest til dine prinsipper og de verdiene du ønsker at samfunnet skal ivareta, både nå og i fremtiden.

Møt flere av våre medlemmer.