Stine

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

For Stine var Manuellterapeutene et naturlig valg

Stine mener det er viktig å stå sammen for å få fram saker som har betydning, både for de som er yrkesutøvere, men også for helsetjenesten generelt og pasientene spesielt.

– Det er viktig å huske på at muskel og skjelettsykdommer er den største årsaken til sykefravær og nye uførepensjoneringer. De koster samfunnet milliarder av kroner hvert år. Vi som arbeider med å behandle slike sykdommer vet mye om hva som skal til for å forebygge og behandle. Det gjør at våre synspunkter på dette området er av stor samfunnsmessig betydning, og derfor er det viktig å organisere seg for å få disse framført på et kraftfullt vis, sier hun.

Godt å ha LO og NMF i ryggen

Som manuellterapeut er Stine opptatt av at arbeidsgivere er bevisst den kunnskapen de som fagpersoner sitter på.

– Det lyses ut alt for få hjemler for manuellterapeuter i forhold til behovet, og det er stor kamp om jobbene. Samtidig er kunnskapen om muskel og skjelettbehandling, og regler for drift av manuellterapitjenesten, svært varierende blant arbeidsgiverne. For meg som yrkesutøver er det en godt å vite at LO og NMF bistår meg og mine kolleger i saker om ansettelser, tildeling av driftstilskudd og når det gjelder andre viktige arbeidsforhold. Det bidrar til et ryddigere arbeidsliv og en bedre offentlig helsetjeneste, sier hun.

NMF var et naturlig valg

Med en masterutdanning i manuellterapi var medlemskap i Norsk Manuellterapeutforening et naturlig valg for Stine, ettersom de er den eneste organisasjonen av og for manuellterapeuter. Selv mener hun at tilgangen på forsikringer har vært en viktig fordel som følge av medlemskapet, da det er essensielt både i jobben og i privatlivet, både via IF og LOfavør.

Til de som vurderer å melde seg inn i LO, anbefaler Stine at du velger en forening som representerer deg og de interessene du arbeider for.  NMF tilhører via LO landets største hovedorganisasjon med 1 million medlemmer.

–  Jeg vil råde folk til å velge en forening som har LO-tilknytning, det gir innflytelse, sier hun.

Møt flere av våre medlemmer.