Amina

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Amina Ibrahim – sykepleier – Fagforbundet

Hvorfor mener du det er viktig å være fagorganisert? – Sett fra et samfunnsperspektiv.

– Det er viktig å stå samlet, være en del av flokken. Å være fagorganisert betyr at man er del av et fellesskap, og sammen står vi sterkere, sier Ibrahim.

Fagforbundet kjemper for et samfunn med små forskjeller og et rettferdig skattesystem. Arbeidet vårt for å opprettholde og videreutvikle den norske samfunnsmodellen fortsetter for fullt.

Med hvilke utfordringer i arbeidslivet er Fagforbundet en god partner og støtte for deg og andre med din utdannelse?

– Feltet jeg jobber i har mange ansatte i deltidsstillinger, og vi gjør jobben på gulvet. Da trenger vi å ha folk som representerer oss og passer på rettighetene våre.

Titusener av arbeidstakere jobber mindre stillinger, men ønsker seg heltid. Fagforbundet mener det er veldig viktig at alle skal ha rett til hel stilling og fast ansettelse. Vi arbeider for å lovfeste retten til full stilling.

Hvorfor valgte du nettopp Fagforbundet? Hvilke personlige fordeler har du fått av medlemskapet?

– De fleste som kollegaene mine er medlem i Fagforbundet. Fordi jeg ønsket at vi skulle stå sterkere samlet, ble Fagforbundet et naturlig valg for meg også.

– Jeg innså at like mye som jeg trenger dem, så trenger de også meg på laget, legger Ibrahim til.

Fagforbundet jobber for en sterk og gratis offentlig helsetjeneste, der alle yrkesgruppene blir anerkjent for den jobben de gjør for at sykehusene skal fungere optimalt. Fagforbundet har et eget sykehuskontor som har ansvaret for denne jobben.  

Hva er ditt råd til de som vurderer å melde seg inn i en fagforening?

Ibrahims svar er tydelig:

– Bli fagorganisert, og kjemp for dine rettigheter i samfunnet! Vær en del av flokken din, bli sett og kjemp for dine med-medlemmer. Sammen står vi sterkere!