Susanna

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Susanna fikk videreutdanning gjennom HKs stipendordning

Susanna mener at hvis man vil ha trygghet i arbeidslivet, er det viktig å være organisert. Flere fagorganiserte betyr enkelt og greit at flere har trygghet på arbeidsplassen.

– Jeg mener det er helt nødvendig å være fagorganisert, spesielt når det stormer. For eksempel under korona var det viktig at vi stod sammen for å beskytte våre rettigheter som arbeidstakere. Her har LO jobbet frem bedre permisjonsordninger og foreldrepenger for de med små barn, sier hun.

Likestilling og kompetanseheving

Forbundets tilbud for kompetanseheving og arbeidet med å sikre likelønn og likestilling på arbeidsplassen, har vært viktig for at Susanna valgte Handel og Kontor.

– I min sektor tjente kvinner 82 prosent av det menn tjente i 2019. I tillegg fører digitalisering til at vi hele tiden har behov for å øke kompetansen vår. Det at det hele tiden jobbes for likelønn og likestilling, er viktig for meg.  Det at både lærekraft og likestilling er viktig for Handel og Kontor gjør dem til en god match for meg. 

Susanna forteller at hun i utgangspunktet valgte Handel og Kontor fordi de var store i banken hun jobbet i, og at hun først i ettertid har sett de viktige fordeler med å være medlem.

–  Jeg hele tiden vært opptatt av å få mer kunnskap og videreutdanning. Da jeg på ett tidspunkt ikke fikk det gjennom jobben, så fikk jeg det gjennom HKs stipendordning. Da følte jeg meg veldig glad for at jeg er medlem, sier hun.

Valgte trygghet

Susannas råd til de som vurderer om de skal bli fagorganisert er å tenke på hvor viktig det er med en trygg arbeidsplass. Da er det godt å ha LO i ryggen med 995 000 medlemmer. Det gir en tyngde i denne typen spesielle situasjoner som den vi befinner oss i nå.

– For meg er trygghet noe man kjenner på kroppen, så hvis man vil ha den følelsen er det veldig lurt å melde seg inn i en fagforening. Mitt råd er å melde seg inn fortest mulig!

Møt flere av våre medlemmer.