Internasjonal innsats mot sosial dumping

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
bilde av Steinar Krogstad
SOSIAL DUMPING: – Sammen må vi fortsette å gå i spissen for en skikkelig kraftinnsats mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, sa nestleder i LO Steinar Krogstad da han talte for den internasjonale fagbevegelsen i Berlin.

Internasjonal innsats mot sosial dumping

For mange arbeidstakere er fagforeningene helt avgjørende forkjempere for et seriøst arbeidsliv. Og denne kampen er fortsatt langt fra over. Det var et av LOs budskap da internasjonal fagbevegelse var samlet i Berlin.

Sosial dumping

22. til 26. mai arrangerer europeisk fagbevegelse ETUC-kongressen i Berlin. Fra talerstolen minnet nestleder Steinar Krogstad europeiske fagforeningskamerater om det voksende problemet sosial dumping utgjør innenfor en rekke bransjer, både i Norge og andre steder i Europa.

– Vi må innse at vi nå raskt beveger oss i retning av et arbeidsmarked hvor enkelte sektorer preges av organisert arbeidslivskriminalitet, fremfor organiserte arbeidere. Det setter arbeidstakeres rettigheter og sikkerhet i fare. Derfor må europeisk fagbevegelse fortsette å stå på barrikadene for å få en slutt på arbeidslivskriminalitet, sa Krogstad i sitt innlegg.  

Et organisert arbeidsliv som motgift

Fagforeningene er under press i Europa. Samtidig: For mange arbeidstakere er medbestemmelsesrett fortsatt et fremmedord. I flere land har fagforeningene lenge vært en av de fremste motgiftene mot et useriøst arbeidsliv. Behovet for en kraftinnsats for faglige rettigheter har ikke blitt noe mindre i senere år, minnet Krogstad om.

Siden EU-utvidelsen i 2004 har tusenvis av europeiske arbeidere begynt å jobbe i Norge og meldt seg inn i et LO-forbund. Fra talerstolen fortalte Krogstad at LO gjennom disse medlemmene har fått kjennskap til flere alvorlige brudd på norsk arbeidsmiljølov knyttet til lønnstyveri, livsfarlige HMS-forhold, helseskadelige boforhold og arbeidsulykker som aldri rapporteres.

– Sammen må vi fortsette å gå i spissen for en skikkelig kraftinnsats mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, avsluttet Krogstad.