Bærekraft og rettferdig omstilling på agendaen når europeisk fagbevegelse samles

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av møte mellom LO og ukranisk fagbevegelse.
MØTER EUROPEISK FAGBEVEGELSE: Denne uken deltar LO på ETUC-kongressen i Berlin. Her er Liv Tørres, leder for internasjonal avdeling i LO, og Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet, under et møte med ukrainsk fagbevegelse.

Bærekraft og rettferdig omstilling på agendaen når europeisk fagbevegelse samles

Når nesten fem hundre fagforeningsfolk fra hele Europa samles til ETUC-kongress, står kampen for rettferdig økonomisk politikk, bærekraft, rettferdig omstilling og grønn energi og industri på dagsorden.

– For oss er dette et av de viktigste verkstedene vi deltar på, og vi er derfor også mann- og kvinnesterke her. På kongressen har LO blant annet løftet kampen mot arbeidskriminalitet og bidratt til ytterligere demokratisering av den europeiske fagbevegelsen, sier Liv Tørres, leder for internasjonal avdeling i LO.

50-årsjubileum

ETUC er det vi på norsk kaller DEFS (Den Europeiske Faglige Samorganisasjonen). Dette er den største faglige sammenslutningen av fagforeninger i Europa. I år feirer ETUC 50 år. LO var med fra begynnelsen og var med på etableringen av DEFS.

– I løpet av denne perioden har vi på europeisk plan vunnet gjennomslag for en rekke saker som er av stor betydning for europeiske og også norske arbeidstakere: Medbestemmelse i arbeidslivet og sosial dialog. Velferdsreformer. Gjennomslag for å anerkjenne faglige rettigheter for medlemskap i EU og for standarden i hele Europa, sier leder av LOs kontor i Brussel Robert Rene Hansen og fortsetter: 

– Selve kongressen er et politisk verksted med diskusjoner, brytninger og utarbeidelse av europeisk fagbevegelses politikk for de neste årene. Sånn sett er dette verkstedet av sentral betydning for hva som skjer i Europa når det gjelder rettferdig omstilling og ny energipolitikk og for et godt og trygt arbeidsliv. 

Omfattende agenda

– Kongressen varer i fire dager og har en omfattende agenda. De viktigste sakene dreier seg om rettferdig omstilling, styrking av fagbevegelsen og styrking av samarbeid i DEFS og i Europa som kan gjøre at fagbevegelsen står samlet i kampen for rettferdig fordeling og kampen mot ulikhet og utnytting. Handlingsplanen som lages for europeisk fagbevegelse vil forme kampsaker for de neste årene, sier Liv Tørres.

Tørres peker på at kampen for å få organisert flere medlemmer i fagbevegelsen er en viktig, felles sak. Det samme gjelder kampen for å få gjennomslag for faglige rettigheter i europeisk politikk, EUs utvidelse m.m. Russlands invasjon i Ukraina har tydeliggjort og konsolidert europeisk samling i fagbevegelsen. Alle delegatene står unisont bak støtten til ukrainerne og ukrainsk fagbevegelse.

– Kampen for kjøpekraft er også en viktig sak på kongressen. Ulikheten økte i mange land under og etter pandemien og øker nå enda mer med krigen. Vi står sammen i kampen for rettferdig økonomisk politikk, for bærekraft, for rettferdig omstilling og grønn energi og industri og for mer rettferdig fordeling, utdyper Tørres.

– Når dette er sagt så er det selvfølgelig også ulike fagforeningsmodeller, kulturer og organisasjonsstrukturer i Europa. Vår norske modell med kollektive forhandlinger, frontfag, sosial dialog og demokratisk fagbevegelse forankret i sterke lokale strukturer er nok ganske særegen og som gir oss både styrke og renomme i europeisk og internasjonal fagbevegelse.

Støtte til Ukrainsk fagbevegelse

LO legger fram konkrete forslag under kongressen.

– Vi jobber for at andre europeiske fagbevegelser også vil støtte oss i det internasjonale solidaritetsarbeidet. Her er kravet om varer fra ulovlige bosettinger og okkupert områder i Israel/Palestina viktig, samt krav om respekt for faglige rettigheter og sosial dialog i Ukraina. Vi fremmer en solidaritetserklæring med Ukraina sammen med Ukrainsk fagbevegelse og regner med bred støtte for denne, avslutter Tørres.