LO-lederen om statsbudsjettet for 2024:

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Peggy Hessen Følsvik på toppen av LO-bygget. Foto.

Statsbudsjettet: - Viktig å holde folk i jobb!

- Regjeringen har lykkes med å holde arbeidsledigheten nede og dette budsjettet er et godt utgangspunkt for å sikre full sysselsetting.

Arbeidsmarkedstiltak

- Regjeringen har lykkes med å holde arbeidsledigheten nede og dette budsjettet er et godt utgangspunkt for å sikre full sysselsetting også i året som kommer, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik. - Det er ekstra viktig at statsbudsjettet fortsetter å trygge arbeidsplassene i en tid der mange familier merker dyrtiden etter at Norges Bank har satt opp renta gjentatte ganger.

LO-lederen slår fast at dette er et godt balansert budsjett. Norges Banks renteøkninger er knyttet til internasjonale forhold og budsjettet gir ikke grunnlag for økte renter her hjemme. Ingen nye renteøkninger, lavere barnehagesatser og det at ni av ti vil få lavere eller uendret skatt bidrar godt til å trygge familieøkonomien.

Samtidig mener LO-lederen at det fortsatt er rom for ytterligere tiltak som letter belastningen på husholdningene som nå har det vanskelig.

Satser på offentlig velferd

- Det er behov for å sikre og utvikle gode velferdstilbud til folk flest. Derfor er vi glade for at regjeringen kommer med flere gode tiltak, sier Hessen Følsvik. LO har ment at det er rom og behov for satsing på å videreutvikle de offentlige velferdstjenestene. Kommunene får nå økte inntekter som gjør dette mulig.

Samtidig er det viktig med økte overføringer til grupper som har fått mindre å rutte med. - Det er positivt at barnehageprisene settes ned til neste år. Det vil merkes for barnefamiliene, sier hun.

Aktiv arbeidsmarkedspolitikk med vekt på kompetanse

LO har pekt på behovet for en kraftfull arbeidsmarkedspolitikk som sørger for at flere av dem som står utenfor arbeidslivet inkluderes.

- Dette statsbudsjettet følger opp regjeringens tidligere satsing på disse områdene. LO er blant annet fornøyd med at det kommer flere tiltaksplasser og at ungdomsgarantien nå følges opp med økte bevilgninger, slik at flere unge under 30 år kan komme i jobb, sier LO-lederen.

Arbeidstakerorganisasjonen mener også at det er positivt at regjeringen øker bevilgningene til yrkesfag, blant annet gjennom midler til fagbrev på jobb, styrking av utstyrs- og borteboerstipendet og etablering av flere studieplasser i fagskolen.

Grønn omstilling

Regjeringen setter av til sammen 15 milliarder kroner til grønn omstilling i næringslivet gjennom statlige støtteordninger. – Vi er fornøyde med at regjeringen fortsetter sin satsing på grønn næringsutvikling, sier Hessen Følsvik.

Viktig seier for LO

Regjeringen foreslår også at det bevilges 90 millioner kroner for å dekke eller forskuttere kravene de norske arbeidstakerne har etter Alpha Insurance-konkursen i 2018.– Dette er svært gode nyheter for de yrkesskadde som hadde millionkrav inne hos Alpha. De har levd i usikkerhet og vi er glade for at regjeringen nå har løst denne saken etter så mange år, sier LO-lederen.

Byggenæringen

LO er bekymret for den kraftige nedgangen i boligbyggingen. Det er viktig å unngå en kraftig nedskalering av byggenæringen. Det er derfor positivt at rammene til Husbanken økes og at det legges opp til økte rammer for investeringstilskudd til omsorgsplasser. Økte rammer til kommunene vil også bidra til å sikre både gjennomføring av offentlige byggeprosjekter og vedlikehold av offentlige bygg.