Krafttak for en mer praktisk skole

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
bilde av LO-leder Peggy Hessen Følsvik .
Foto: Trond Isaksen/LO MER PRAKTISK LÆRING: – Dette er midt i blinken, og helt i tråd med noe vi lenge har ønsket oss mer av, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik om den nye tilskuddsordningen for mer praktisk læring.

Krafttak for en mer praktisk skole

Regjeringen vil bevilge 120 millioner kroner til en helt ny tilskuddsordning for mer praktisk læring for elever i 5. til 10. klasse. Tilskuddet skal brukes på investeringer i utstyr og læringsarenaer i alle landets kommuner.

– Dette er midt i blinken, og helt i tråd med noe vi lenge har ønsket oss mer av. Regjeringen har levert mye bra på yrkesfag, og nå utvider man med mer praktisk tilnærming også i grunnskolen. Det er begge tomlene i været, slår LO-leder Peggy Hessen Følsvik fast.

Mer praktisk orientert grunnskole

LO har lenge jobbet for en mer praktisk orientert grunnskole med større vekt på praktisk-estetiske fag og håndverk.

– Dette er ikke bare nødvendige fag, det er også fag som gir positive effekter på læring i de mer teoretiske fagene. Det har vi undersøkelser som bygger opp under, sier LO-lederen.

Regjeringen er også i gang med en ny stortingsmelding om 5.-10. trinn som skal legges frem i løpet av neste år. Tilbakemeldingene fra elever og lærere er at praktiske læringsarenaer og utstyr til praktisk skole er blitt nedprioritert. Dette har LO også slått fast ved flere anledninger.

– Der hvor Høyre vil ta skolen i feil retning med mer testing og nivådeling, går denne regjeringen nå i riktig retning, der alle skal få brukt evnene sine, uansett om de sitter i hendene eller i hodet, sier Peggy Hessen Følsvik.

Det er opp til kommunene å avgjøre hvilket utstyr de velger å bruke pengene på. For eksempel kan 120 millioner bety totalt 9.000 sløydbenker eller 63.000 symaskiner.

– Dette er en god start, og vi kommer til å jobbe for enda mer av det samme, avrunder LO-lederen.

Fakta om tilskuddsordningen

• 120 millioner kroner deles ut til kommunene i et øremerket tilskudd fordelt etter elevtallet i offentlige grunnskoler.

• De aller minste kommunene er garantert et minstebeløp på 10 000 kroner. 

• Private skoler vil bli kompensert på vanlig måte med at disse midlene blir bakt inn i tilskuddet to år senere.

Eksempler på hva pengene kan gå til:

• Ombygging, utviding eller utvikling av eksisterende arealer (kan være spesialrom som skolekjøkken, tekniske rom, lab, moderne bibliotek, verksteder eller andre fellesareal).

• Opprusting av uteområder, etablere faste uteskoleområder (for eksempel skolehager, sjøskoler eller gårdsskoler).

• Utstyrspakker til bruk i ulike fag som laboratorium, skolekjøkken eller verksted.

• Styrke samarbeid om utstyr og læringsarenaer mellom grunnskoler og videregående skoler og med lokalt næringsliv.