Vi må verne familieøkonomien og trygge arbeidsplasser

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av Roger Bjørnstad
Foto: LO/Henry Mai MER OVER STATSBUDSJETTET: Når rentene er satt unødvendig høyt og raskt opp, bør politikerne bruke mer over statsbudsjettet for å holde hjulene i gang, sier sjeføkonom Roger Bjørnstad.

Vi må verne familieøkonomien og trygge arbeidsplasser

I møte med dyrtid og unødvendig høye renter, er det nå behov for å verne privatøkonomien og utsatte bedrifter framover. – Nå er det rom for å bruke mer i statsbudsjettene, sier sjeføkonom Roger Bjørnstad.

I dag la LOs samfunnsøkonomiske avdeling fram konjunkturbarometeret, med beregninger framover av kjøpekraft, rente, arbeidsledighet og prisstigning de neste årene.

Konjunkturutsiktene (september)

De høye rentene som Norges Bank har satt, bremser både kjøpekraften til husholdningene og landets økonomi såpass mye at LO-økonomene mener regjeringen kan og bør bruke mer i statsbudsjettet som kommer i neste uke, uten at det presser prisene opp.

– Mange familier sliter nå, da er det viktig at budsjettet bidrar til omfordeling som kan hjelpe de som sliter mest, sier Roger Bjørnstad om beregningene.

Det som på fagspråket kalles en mer ekspansiv finanspolitikk, vil altså gi rom til å redusere forskjeller, trygge arbeidsplasser, redde byggenæringen og bidra til den grønne omstillingen,

– Hjulene må holdes i gang

Bygge- og anleggsbransjen opplever nå store problemer, særlig fordi boligbyggingen er kraftig redusert.

– Det er vesentlig å holde hjulene i gang i denne bransjen, fordi det er en så stor del av den norske økonomien, som også gir ringvirkninger til andre næringer. Nå er tida inne for å sette i gang med noen av de offentlige byggeprosjektene som er satt på vent, sier Bjørnstad.

Prisveksten (inflasjonen) er på vei ned. LOs økonomer anslår at styringsrenta økes videre opp til 4,5 prosent i desember i år, slik Norges Bank har
varslet. Da er rentetoppen antakeligvis nådd.

– Nå er rentebelastning kommet opp på sitt høyeste nivå siden 2008, og ligger faktisk på samme nivå som på 1990-tallet, sier Bjørnstad. Høy prisvekst og økte renter svekker i år husholdningenes kjøpekraft og forbruk. Til neste år er det imidlertid ventet økt kjøpekraft. 

Viktig å inkludere flere i arbeidslivet

Arbeidsledigheten som nå er på 3,5 prosent, vil stige til 3,9 til neste år og 4,1 prosent i 2025, ifølge LOs prognoser. Roger Bjørnstad er bekymret for hvordan økende ledighet kan ramme de med hull i CV og nedsatt arbeidsevne:

– Til tross for at vi har den største inkluderingsbølgen vi har sett på lang tid etter pandemien, er det fortsatt veldig mange som står utenfor arbeidsmarkedet. Derfor er det viktig å fortsette å bruke gode tiltak for å inkludere enda flere i arbeidslivet.

Kontakt