Fantastisk gode nyheter

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Tre kvinner går smilende ned en gate. Foto.
LO, her representert ved LO-advokatene og LO- sekretær Trude Tinnlund (i midten), er glade for at det endelig kommer på plass en løsning.

Fantastisk gode nyheter for ofrene etter Alpha-konkursen

LO-advokatene og LO-sekretær Trude Tinnlund jubler over at regjeringen endelig kommer med en løsning for de yrkesskadde som var rammet av Alphakonkursen. – Dette er fantastisk gode nyheter for de skadelidte!

Regjeringen varsler nå at de vil forskuttere yrkesskadeerstatning til ofrene etter Alpha-konkursen.

I neste års statsbudsjett, som legges fram i oktober, forskutteres 90 millioner til dekning av krav til skadelidte norske arbeidstakerne etter konkursen i danske Alpha Insurance.

LO-advokatene og deler av LOs ledelse sammen med deler av regjeringen utenfor Stortinget. Foto.

- Virkelig fantastiske nyheter. De skadelidte har ventet i mange år på dette, sier Hilde Anghus, LO-advokat, som har jobbet med saken og representert noen av de skadelidte 

- Det er flere triste skjebner, og mange som lider store økonomiske tap. I en av sakene har skadelidte en alvorlig yrkessykdom (lungelidelse), og det har vært usikkert om han lever den dagen han får erstatning. I en annen yrkesskadesak falt skadelidte flere meter ned fra et tak, og er nå uføretrygdet. Han har ventet på 2,5 millioner kroner i erstatning etter en rettskraftig dom fra 2018.

Da forsikringsselskapet Alpha Insurance gikk konkurs i 2018, viste det seg at kun de som var forsikret i den norske filialen fikk erstatning, mens de norske arbeidstakerne hvor arbeidsgiver hadde tegnet i en dansk filial ikke fikk noe.

- Her er arbeidstakere helt uforskyldt blitt rammet. For oss har det vært viktig og også få tettet hullet i lovverket slik at dette ikke kan skje igjen, og derfor er vi spesielt glade for at en lovendring er på vei, sier LO-sekretær Trude Tinnlund, som har hatt ansvaret for LOs arbeid med denne saken siden 2018.

- Regjeringens forslag betyr at arbeidstakerne det her gjelder skal likebehandles med de som var forsikret i den norske filialen av Alpha Insurance og som er dekket av den norske Garantiordningen. Dette har vi bedt om og er veldig glade for gjennomslag, sier Tinnlund.

Dette er Alpha-saken

Det danske forsikringsselskapet Alpha Insurance gikk konkurs i 2018.

Flere norske selskaper hadde tegnet yrkesskadeforsikring for sine ansatte i selskapet. Forsikringene var enten tegnet via Alpha Insurance’ norske filial eller direkte i det danske morselskapet. For den første gruppen forskutterer den norske Garantiordningen for skadeforsikring utbetaling av krav mot filialen når boet har godkjent kravene. For den siste gruppen dekker verken den norske eller den danske garantiordningen for skadeforsikring kravene som yrkesskadde arbeidstakere har mot konkursboet. Konsekvensen er at disse kun har rett på utbetaling fra konkursboet, og det kan ta mange år før de eventuelt får dekket sine krav.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2024 at det bevilges 90 mill. kroner for å dekke/forskuttere kravene de norske arbeidstakerne har mot konkursboet. Det var per juni måned meldt inn 155 krav i det danske konkursboet fra norske arbeidstakere som var forsikret direkte i det danske morselskapet, hvorav 90 av disse 155 kravene var ferdigbehandlet av boet.  Staten har ingen juridiske forpliktelser til å gå inn og forskuttere disse kravene, men Regjeringen ønsker å sørge for at de skadelidte ikke må vente lenger på dekning av sine krav. Det legges opp til å legge administrasjonen av ordningen til sekretariatet for garantiordningen, som ligger i Finanstilsynet.

Mer om saken:

- Konkursen i Alpha Insurance i Danmark har vist at det er hull i lovverket som gjør at skadelidte, norske arbeidstakere har måttet vente i mange år på yrkesskadeerstatning. De skadelidte arbeidstakerne som var forsikret direkte i det danske morselskapet venter fortsatt, og vil til slutt kanskje bare få utbetalt en brøkdel av sine krav fra konkursboet. Det er urimelig at dette skal gå utover de skadelidte.

- Regjeringen har derfor jobbet for å finne en løsning som gjør at alle de skadelidte, norske arbeidstakerne kan få utbetalt sin rettmessige yrkesskadeerstatning.

- I forslaget til statsbudsjettet for 2024 er det satt av 90 mill. kroner, som anslås å dekke både allerede godkjente krav og krav som er til behandling i boet fra norske arbeidstakere mot det danske morselskapet. 

- Selv om staten ikke har noen juridiske forpliktelser her, mener regjeringen det er riktig at vi går inn og forskutterer rettmessige krav som norske yrkesskadde arbeidstakere har mot boet i Alpha Insurance. 

- Regjeringens forslag betyr at arbeidstakerne det her gjelder skal likebehandles med de som var forsikret i den norske filialen av Alpha Insurance og som er dekket av den norske Garantiordningen. 

- Per april måned var allerede 90 krav fra norske arbeidstakere ferdigbehandlet og klare til utbetaling fra boet, men selve utbetalingen fra boet vil først skje når boet er gjort opp. Gjennom forslaget som legges frem i statsbudsjettet vil Garantiordningen få mandat og midler til å godkjenne en forskuttert utbetaling til de berørte arbeidstakerne.