- Svært viktig løft for barnefamilier

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Maskot / NTB - Lavere makspris er også viktig for at enda flere skal velge å ha barna i barnehage, med alle de godene dette medfører for barna og familiene

- Svært viktig løft for barnefamilier

LO roser regjeringens satsing på lavere makspriser i barnehagene.

Dette vil ha mye å si økonomisk for landets småbarnsfamilier, slår LO-leder Peggy Hessen Følsvik fast.

Regjeringen vil redusere maksprisen i barnehager fra 3.000 kroner til 2.000 kroner måneden fra neste skoleår. Samtidig blir maksprisen på 1.500 kr i mange kommuner i mindre sentrale strøk. Det er allerede innført gratis barnehage i tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark.

Vi er i en situasjon med dyrtid, med sterk økning i prisene på basisvarer som strøm, drivstoff og matvarer og med økende husleier og renter. Mange kan havne i en vanskelig økonomisk situasjon. Også der familien har en eller to inntekter, og for mange småbarnsfamilier. En kommende reduksjon i maksprisen i barnehagene kan derfor bli kjærkommen for mange, sier LO-lederen.

For en familie med to barn i barnehage betyr satsingen at prisen reduseres med 18.700 kroner i året. For de mest spredtbygde distriktskommunene blir prisen halvert fra 3.000 kroner til 1.500 kroner. En familie med to barn vil med dette grepet spare hele 28.050 kroner i året.

Peggy 1 mai 2.png

- Lavere makspris er også viktig for at enda flere skal velge å ha barna i barnehage, med alle de godene dette medfører for barna og familiene. Barnehagen er jo samfunnets sentrale arena for både lek, læring og språkutvikling. Den er i tillegg det viktigste vi har for barns personlige og sosiale utvikling utenfor familiesfæren, sier Peggy Hessen Følsvik.

- Barnehagen er også nøkkelen til tidlig innsats overfor barn og familier med ulike typer problemer, avrunder LO-lederen.

Kontakt