- Vanskelig å skille øko-krim fra arbeidslivskriminalitet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av pengesedler i ulike størrelser. Foto.

- Vanskelig å skille øko-krim fra arbeidslivskriminalitet

– Politiet skal kunne inndra penger fra kriminelle og samtidig få mer ressurser til å etterforske økonomisk kriminalitet. – Positivt at politiet får mer ressurser og jeg håper de også nå kan gå mer etter kriminelle i arbeidslivet, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

Sosial dumping

Regjeringen har levert en ny stortingsmelding om økonomisk kriminalitet og varsler at politiet får økt kapasitet og kompetanse for å følge pengene i økonomisk kriminalitet og inndra mer penger fra de kriminelle.

- Vi håper at lønnstyveri nå blir høyt prioritert.

Trude Tinnlund

– Det er positivt hvis regjeringen nå vil tilføre politiet mer ressurser til å forfølge økonomisk kriminalitet. Både å ruste opp muligheten til å følge pengene, og la politiet inndra mer penger fra kriminelle. Det har vært en viktig sak for LO lenge, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

– Vi har spilt inn viktigheten av å etablere en tverretatlig, riksdekkende enhet for inndragning av utbytte fra kriminelle handlinger. Det håper vi regjeringen nå benytter muligheten til å gjøre, avslutter Tinnlund.

Må svi å begå kriminalitet

Portrettfoto av LO-sekretær Trude Tinnlund.
LO-sekretær Trude Tinnlund minner om at lønnstyveri også er kriminalitet.

– Det må svi å begå kriminelle handlinger. Samtidig er det viktig å understreke at økonomisk kriminalitet henger tett sammen med arbeidslivskriminalitet og organisert kriminalitet. Det er så å si umulig å skille de fra hverandre. Alle er økonomisk motivert, det er profitt som gjelder, det er store penger å tjene, sier Tinnlund.

Les også: Historisk seier i Arbeidsretten

– Vi håper at lønnstyveri nå blir høyt prioritert. Vi kjenner til alt for mange saker med lønnstyveri, som ikke etterforskes eller hvor sakene blir henlagt. Lønnstyveri er også kriminalitet, men slik situasjonen er nå kan man stille spørsmål ved om lønnstyveri egentlig er straffbart. Det håper vi gjøres noe med, sier Tinnlund.

Avklare politiets rolle

Regjeringen understreker at stortingsmeldingen er ment å markere starten på en felles styrking av bekjempelsen av økonomisk kriminalitet. 

– Dette krever en styrking av samarbeid på tvers av myndighetsområder. Det er behov for å avklare politiets rolle i det tverretatlige samarbeidet. Politiet kan bidra bedre når det gjelder kontrollvirksomhet. Det er behov for å få bedre hjemler, samordning av virkemidler og klarere retningslinjer, sier Tinnlund.

Hun legger til at LO nå skal lese meldingen nøye og understreker igjen viktigheten av at man ser de ulike formene for kriminalitet i sammenheng.