Pensjonsforliket: Dette må til for at folk skal kunne stå lengre i jobb

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Dame i rengjøringsuniform som smiler mot kamera
Når pensjonsalderen økes, må arbeidsgiverne og myndighetene gjøre mer for å sikre at flere står lengre i jobb.

Pensjonsforliket: Dette må til for at folk skal kunne stå lengre i jobb

Sliterordningen er på plass, men samtidig må det satses mer systematisk på arbeidsmiljø, så flere orker å stå lengre i jobb. Det må høyere opp på dagsorden. 

Pensjon

  - Hvis pensjonsalderen skal øke må arbeidsgiverne også gjøre mer for at folk klarer å stå lenger i jobb, sier andre nestleder i LO, Steinar Krogstad.  

Når vi lever stadig lenger vil det uansett aldri være nok å la folk gå over på pensjon når de blir for slitne, vi må få et arbeidsliv der arbeidstakerne ikke slites ut tidlig.  Vi må jobbe mer forebyggende og øke kunnskapen også om det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet.  

- Spørsmål og svar om pensjonsforliket

Han viser blant annet til yrker i sektorer som bygg og anlegg eller pleie og omsorg, hvor det er mange tunge løft, mye fremoverbøying, arbeid med armene hevet eller mye gåing. Samtidig blir mange også både fysisk og psykisk syke av belastninger som rollekonflikt og høye emosjonelle krav. Dette må få økt oppmerksomhet. 

Mange sliter 

Som følge av sine tunge fysiske arbeidsoppgaver sliter mange av disse arbeidstakere med vond rygg, nakke og skuldre. Tall fra STAMI viser at et stort antall av de ansatte i de sektorene er planget av av smerte i nakke, skulder eller rygg. 

Skal man holde arbeidstakere med tunge fysiske jobber i arbeid, anbefaler eksperter at eldre arbeidstakere får tilpassede eller reduserte fysiske arbeidskrav. Samtidig må man se på yrker med høy grad av psykososiale belastninger, da slike belastninger er blant hovedårsakene til sykefravær og frafall. 

Sykefravær er høyere og forventet levealder lavere i mange yrker. En barnehageassistent kan forvente å leve kortere enn en sivilingeniør. En helsefagarbeider har høyere sykefravær enn en lektor. Arbeidsmiljø og HMS på den enkelte arbeidsplass eller i det enkelte yrke har stor betydning for hvor lenge folk ønsker å stå i jobb. 

- Dette betyr pensjonsforliket for deg

Arbeidsgiverne må gjøre mer 

- Når pensjonsalderen økes, må arbeidsgiverne og myndighetene gjøre mer for å sikre at flere står lengre i jobb. Det må inn i det systematiske HMS- og arbeidsmiljøarbeidet på arbeidsplassen, og det må tydeliggjøres i arbeidet med ny IA-avtale, sier han. 

Arbeidsmiljø blir av forskere trukket frem som en faktor som har dobbel effekt i forbindelse med avgjørelsen om å gå av med pensjon. Det forebyggende arbeidet er sentralt, men hvordan seniorene opplever arbeidsmiljøet når de vurderer å gå av er også av stor betydning for avgjørelsen. 

Dette mener LO må gjøres for at folk skal stå lengre i jobb:  

  • Retten til større fleksibilitet i arbeidet må styrkes, f.eks gjennom kortere arbeidstid for eldre arbeidstakere. 
  • Forebygging for å unngå tidlig pensjonering eller lengre sykefravær må være en del av HMS-arbeidet i alle virksomheter 
  • Arbeidsgiverne må ha bedre kunnskap om hvordan dårlig arbeidsmiljø påvirker arbeidstakers helse over tid. 
  • Kvaliteten på den lovpålagte HMS-opplæringen må bedres. 
  • Det bør bli plikt med bedriftshelsetjeneste i alle virksomheter. 
  • Arbeidsmiljøloven må styrkes når det gjelder HMS-opplæring av alle ledere. 
  • Seniorperspektivet må tydeliggjøres i ny avtale om inkluderende arbeidsliv. 

Fakta:

Det er en lang rekke faktorer som påvirker arbeidsmiljøet. Grovt sett kan de deles inn i fire hovedkategorier. 

- Psykososialt arbeidsmiljø
- Organisatorisk arbeidsmiljø
- Fysisk arbeidsmiljø
. Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø 

Omfanget av sykefravær øker proporsjonalt med taltet på eksponeringer ansatte blir utsatt for på jobben.  

Kontakt

Kontakt