Historisk seier i Arbeidsretten

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
En person sitter med ryggen til og viser genser med streiketekst på. Foto.
Foto: Egil Brandsøy/Industri Energi

Historisk seier i Arbeidsretten

Arbeidsretten slår enstemmig fast at LO og IE&FLT lovlig kan benytte sympatiaksjoner for å støtte de streikende i det britiske oljeserviceselskapet SLB UK.

Sosial dumping

- Den nordiske modellen og norsk arbeidsliv har vært under angrep. Derfor var dette en kamp vi måtte vinne -  og vi vant, sier en tilfreds nestleder Steinar Krogstad i LO.

I dommen slår Arbeidsretten enstemmig fast at LO og IE & FLT lovlig kan støtte de streikende i det britiske selskapet Schlumberger UK ved å benytte sympatiaksjoner.

Dommen betegnes som «historisk» av LOs sjefjurist, Atle Johansen.

- Det er ikke hver dag Arbeidsretten avsier en dom som det med stor sikkerhet kan sies at partene og retten vil vise til også om 100 år. Arbeidsretten avsa i dag en slik dom.

Langvarig konflikt

Konflikten begynte med at ni britiske oljearbeidere på Ekofisk-feltet i Nordsjøen organiserte seg i LO og datidens forbund Industri Energi. De ni oljearbeiderne jobbet for det tidligere Schlumberger-selskap, et SLB UK, som hadde arbeid på norsk sektor. Men de ansatte fikk ikke samme lønns- og arbeidsvilkår, som sine norske kolleger. Da britene organiserte seg og krevde norsk tariffavtale, sa arbeidsgiver nei.

- Retten slår nå fast at det er norsk rett og norske domstoler, som skal avgjøre lovligheten av streiker som gjelder krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for arbeid i Norge og på norsk sokkel, også i tilfeller der arbeidsgiver er et utenlandsk selskap, sier Atle Johansen.

Streiken der ni medlemmer i IE&FLT har vart siden mars  2020 og er den lengste streiken på norsk sokkel noensinne.  De streiker for tariffavtale.

Les også: Den lengste streiken på norsk sokkel foregår nå!

Men den har til nå vært uten effekt fordi arbeidsgiver har erstattet de streikende med annen arbeidskraft.

Arbeidsretten har med dommen 5. februar ryddet opp i flere uklarheter når det gjelder adgangen til sympatiaksjoner, på land og norsk sokkel

- Nå kan vi i LO-familien gjennom varslede sympatiaksjoner sette adskillig mer kraft bak kravet om tariffavtale med SLB UK, sier Steinar Krogstad.

Krogstad understreker at konflikten ikke er over med dette, men sier at dommen , gir  et godt grunnlag for å få på plass en tariffavtale

- Vi gir oss ikke før vi har fått på plass en tariffavtale!

Steinar Krogstad

Utfallet av denne kampen vil ifølge Krogstad ha stor betydning for all fremtidig havrelatert industri.

- Dette handler om noe så grunnleggende som retten til å organisere seg og tariffavtaler.  Vi ønsker ikke konflikt, men når konflikt er et faktum må vi vinne. Da må vi ha muskler. Når arbeidsgiver slår seg vrang, er streikevåpenet det eneste som står mellom seier - og fullstendig overkjøring.

Les mer om konflikten her.