Den norske modellen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

TemaDen norske modellen

Den norske modellen

Gang på gang topper Norge listene over verdens beste land å bo i. Mange av oss tar dette som en selvfølge, men det er det ikke. Vi topper disse listene fordi vi har ordnet samfunnet slik vi har gjort. Altså slik vi kaller den norske modellen. Men hva er egentlig den norske modellen? Hvordan virker den?

Vi kjenner verdiene som det norske samfunnet bygger på slik som frihet, likhet og fellesskap. Vi kjenner også resultatene av vår samfunnsmodell; den utjevner forskjeller, den skaper et effektivt arbeidsliv og næringsliv. Modellen skaper samfunn preget av høy grad av tillit og likestilling. Men hvordan kommer vi fra verdiene til resultatene? Hva er hemmeligheten bak den norske modellens suksess?

Hva menes med den norske modellen?

"Den norske modellen" er en forkortelse av "den norske samfunnsmodellen". Det handler med andre ord om det norske samfunnet, på en måte summen av hvem vi er og hvordan vi har det. Med den norske modellen mener vi altså hovedtrekkene i det norske samfunnet. Hovedtrekkene består av verdier, grunnpilarer og resultater. Vi bruker her den norske modellen, men de har stort sett samme samfunnsmodell også i de andre nordiske landene. Andre steder brukes den norske modellen og den nordiske modellen om hverandre.

LO jobber for:

  • Økonomisk styring. Det innebærer orden i pengebruken, nok skatter, åpen handel og flest mulig i jobb.
  • Et organisert arbeidsliv. Det innebærer faste og lærende jobber, sterke og ansvarlige parter i arbeidslivet og en koordinert lønnsdannelse.
  • Offentlig velferd. Det innebærer helse og skoler, trygder og pensjon, hjelp til jobb – ordnet av stat og kommune.
  • Aktiv inkluderings- og kompetansepolitikk. Det innebærer forbyggende arbeidsmiljøarbeid og å sikre at befolkningen er godt nok rustet til å ta del i et kompetansekrevende arbeidsliv.

En stol med fire ben

Økonomisk styring, et organisert arbeidsliv, offentlig velferd og kompetanse er den norske modellens fire grunnpilarer. Dette er det som forvandler honnørordene om til faktiske resultater. Disse pilarene er gjensidig avhengig av hverandre og faller én grunnpilar, faller alle. Det kan sammenlignes med en stol med fire bein.

Grunnpilarene virker sammen

Organisasjonene i arbeidslivet presser de lave lønnene opp. Og de avtaler passe mer lønn i samfunnet fra år til år – ikke mer enn bedriftene tåler. Dette gjør at politikerne lettere kan holde orden på statens pengebruk og skape flere jobber. Flere i jobb gir oss de verdiene som betaler velferden. Samtidig gjør velferden norske arbeidstakere effektive, ved å sørge for god helse og utdanning.

Med mer effektive ansatte klarer bedriftene å betale de økte lønningene, men bare ved stadig å modernisere seg. I Norge er fagforeningene med og snakker om saken når bedriftene må modernisere, selv når det betyr færre ansatte. Det er fordi det oftere finnes andre jobber å få, fordi vi har sosiale ordninger og fordi fagforeningens representanter, de tillitsvalgte, er med og bestemmer hvordan det skal gjøres. Resultatet blir moderne bedrifter, bra lønnet, utviklende og anstendige jobber.

Slett ikke alt er feilfritt i Norge

Velferden er stort sett god, men forskjellene i tilbudene er for store. Vi har ikke kommet så langt i likestillingsarbeidet som manges tror. Norske kvinner tjener for eksempel ca. 86 prosent av det norske menn tjener.

Noen ting har til og med gått i feil retning de siste årene. Det er blitt vanskeligere for unge å få fast jobb. Dyrere å kjøpe første bolig. Sosial dumping har spredt seg til nye deler av arbeidslivet. Vi går mot et samfunn med større ulikhet der ledere og finansakrobater får mye mer, mens flere har lite. Og vi har en stor del av ansvaret for det største problemet av dem alle; nemlig menneskeskapte klimaendringer.

Hva er løsningene?

Vi har bygd opp enorme ressurser i Norge. Maskiner og penger i milliarder, men kanskje enda viktigere er all kompetansen, teknologien og tilliten. Dette gir oss muligheten til enda bedre skole, togtilbud, eldreomsorg og grønne bedrifter. For å nevne noe. Men da må vi bruke disse enorme ressursene til å løfte oss.

Vi må stå opp for idealene våre. Vi må slå ring om likhets-Norge, folkestyret og respekten for andre. Vi må skaffe alle anstendig jobb, skole og bolig. Og vi må gjøre vårt på klima. Vi må forstå den tiden vi lever i med ny teknologi og nye medier. Kort sagt; vi må utvikle den norske modellen og grunnpilarene den hviler på.

Les mer om SAMAK og nordisk samarbeid

Hefte for tillitsvalgte om den norske modellen

SAMAK-pamflett "Den norske modellen på 6. minutter"

LO jobber for:

  • Økonomisk styring. Det innebærer orden i pengebruken, nok skatter, åpen handel og flest mulig i jobb.
  • Et organisert arbeidsliv. Det innebærer faste og lærende jobber, sterke og ansvarlige parter i arbeidslivet og en koordinert lønnsdannelse.
  • Offentlig velferd. Det innebærer helse og skoler, trygder og pensjon, hjelp til jobb – ordnet av stat og kommune.
  • Aktiv inkluderings- og kompetansepolitikk. Det innebærer forbyggende arbeidsmiljøarbeid og å sikre at befolkningen er godt nok rustet til å ta del i et kompetansekrevende arbeidsliv.

Kontakt

Nyheter Den norske modellen