Derfor er LO i streik

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
 LO-leder Peggy Hessen Følsvik
STREIKEMARKERING: LO-medlemmer under markeringen på Youngstorget tirsdag ettermiddag.

Derfor er LO i streik

Vi er i streik fordi NHO ikke kom med et tilbud som ville gitt våre medlemmer mer å rutte med.

Lønnsoppgjøret 2024

LOs krav i forhandlingene var:

  • Økt kjøpekraft for medlemmene
  • Et ekstra løft for lavlønnsgruppene, hvor mange er kvinner
  • At oppgjøret skulle bidra til mindre forskjeller

Vårt mål for forhandlingene var at våre medlemmer skulle få mer å rutte med. Vi var særlig opptatt av at medlemmene i yrker med lavt lønnsnivå skulle få et ekstra løft. Mandatet fra representantskapet var å sikre økt kjøpekraft for medlemmene. Oppgjøret skulle også bidra til mindre forskjeller mellom ulike grupper arbeidstakere.

De som tjener minst ville kommet dårlig ut

Forslaget som ble lagt på bordet ville ikke gitt kjøpekraftsforbedring for store grupper av LOs medlemmer. Derfor sa vi nei. Lavlønnsgruppene ville kommet dårlig ut, og det kunne vi ikke gå med på.

Vi nådde i løpet av meklingen aldri et nivå som ville oppfylt våre krav.

Kroner og øre, ikke prosent

LO forhandler aldri om en prosentvis økning i kjøpekraft. Vi forhandler i kroner og øre. Prosentene, det vi kaller ramma, oppsummerer bare tallene, de gir ikke et riktig bilde av hvordan lønnsøkningen er gitt og til hvem. Derfor har det vært viktig for LO at kronetillegget utgjør en betydelig andel av den totale ramma. Da sikrer vi lønnsøkning.

Det har blitt framstilt som om vi fikk tilbud om en pott som ville gitt en økning i kjøpekraft. Men det er forskjell på hvor stor ramma er, og hvor mye folk får i faktisk lønnsøkning. Det er riktig at prisveksten er anslått til 4,9 prosent, og alle lønnsøkninger over dette ville gitt reallønnsvekst. Men, det holder ikke at ramma er vid, hvis ikke man er villig til å fylle den med de kronetilleggene som skal til for å sikre kjøpekraftsøkning. Mange av våre medlemmer i lavlønnsbransjer og kvinnedominerte yrker ville ikke klart å få ut store nok lokale tillegg til at det hadde gitt kjøpekraftsøkning.

Vi fikk et tilbud som ikke ville gitt økt kjøpekraft for store grupper av LOs medlemmer. 

Fakta om streiken

- Streiken omfatter 185 000 LO-medlemmer i privat sektor (NHO-organiserte bedrifter).
- Fra mandag morgen 17. april ble 22 947 LO-medlemmer tatt ut i streik.
- Det ble varslet opptraping fra fredag 21. april med ytterligere 16 561 medlemmer.
- Streiken ble absluttet torsdag 20. april.

Kontakt

Pressetelefon

Vår pressevakt treffes på telefon og er døgnbemannet for presse

Telefon: 23 06 18 00

E-post: presse@lo.no