Streiken er avsluttet: - Et historisk godt resultat!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av LO leder peggy
Foto: Trond Isaksen BEDRE TILBUD: – Dette er mye bedre enn det tilbudet vi fikk fra NHO under meklingen. Det er et historisk godt resultat, og viser nytten av å stå sammen og å stå på krava, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik. 

Streiken er avsluttet: - Et historisk godt resultat!

– Et historisk godt resultat. Det viser nytten av samhold. Dette er en streik LO-medlemmene kan være stolt av, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Lønnsoppgjøret 2024

Alle LO-medlemmer får 7,5 kroner i timen, de lavtlønte får 11,5 eller 10,5 kroner, avhengig av om de har lokal forhandlingsrett eller ikke. Tilleggene gjelder for ansatte i virksomheter som har tariffavtale. (Se hele resultatet nederst i artikkelen). 

– Dette er mye bedre enn det tilbudet vi fikk fra NHO under meklingen. Det er et historisk godt resultat, og viser nytten av å stå sammen og å stå på krava, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik. 

Streiken avsluttes umiddelbart og vi ber folk gå tilbake til jobb fredag klokken 06.00. 

Lavtlønte får mer 

LO og NHO kom til enighet etter fire dager med streik. En streik som i stor grad har handlet å øke kjøpekraften og gi mer til de lavtlønte. 

– Nå har LO-familien – på tvers av forbund og sektorer – stått sammen for å få gjennomslag for historisk høye krav. Det er dette fagbevegelsen handler om. Det er samhold og solidaritet i praksis, sier LO-lederen. 

– Dette blir et lønnsoppgjør som vil øke kjøpekraften til de brede gruppene av LOs medlemmer og vi har sørget for et ekstra løft til de lavtlønte. 

Vurderinger rundt rammen og protokoll

Frontfagsmodellen er bærebjelken i den norske lønnsdannelsen. I henhold til enigheten i Holden 3-utvalget (2013) bør lønnsveksten i industrien for arbeidere og funksjonærer samlet være normgivende for resten av økonomien. Siden utfallet av de lokale forhandlingene er ukjent, mente utvalget at NHO, i forståelse med LO, da burde angi et troverdig anslag for den samlede årslønnsveksten i industrien.

Vurderinger rundt rammen fra mellomoppgjøret 2023

Protokoll fra meklingen

Utjevne forskjeller 

I to år har levekostnadene økt mer enn lønnsveksten for flertallet av arbeidstakerne. LOs mål er å utjevne forskjeller mellom folk og sikre at norske arbeidstakere får sin del av verdiskapingen. Det bidrar dette resultatet til. 

– Vi vet at noen av våre medlemmer enten ikke har lokal forhandlingsrett eller har problemer med å få gjennomslag i lokale forhandlinger. Derfor har disse fått noe mer i dette lønnsoppgjøret, sier LO-lederen. 

Hun legger til at LO og NHO er enige om å begynne et arbeid som ser på problematikken rundt lavlønn, lokale forhandlinger og bonusutbetalinger frem mot det neste mellomoppgjøret om to år.  

Det har vært en kraftig påminnelse også til arbeidsgiverne om at LO ikke ønsker en utvikling der stadig mer av lønnsøkningen gis i bonuser til enkeltgrupper, mens de som tjener minst ikke får uttelling i lokale forhandlinger. 

Lavlønnstillegget virker 

LO-lederen viser til at de tariffavtalene som har lavest lønn, ofte er de som står svakt i lokale forhandlinger. Det er viktig å løfte disse gruppene i de sentrale lønnsoppgjørene.

  – Vi vet at lavlønnstillegget virker og at det særlig kommer kvinner til gode, sier Følsvik.  

Dette er resultatet av oppgjøret.

Kontakt

Pressetelefon

Vår pressevakt treffes på telefon og er døgnbemannet for presse

Telefon: 23 06 18 00

E-post: presse@lo.no