Fakta om oppgjøret

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Fakta om oppgjøret

Lønnsoppgjøret 2024

Generelt tillegg: 7,50 kr pr time, dvs. 14 625,- kroner i året.  
Lavlønnstillegg: 3 kr pr time, dvs. 5850,- kroner i året.  
Lavlønnstillegg for tariffavtaler uten lokal forhandlingsrett: 4 kr. pr time, dvs. 7800 kroner 
Tillegg til overenskomster uten lokal forhandlingsrett og lavere lønn enn industriarbeideren: 1 kr i tillegg. 

Oppgjøret omfatter rundt 185 000 medlemmer i LO-/NHO-bedrifter.   
Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn: 544 700 kr. (gjennomsnitt i 2022) 
Ramme for oppgjøret: 5,2 % (overheng: 1,4%, tarifftillegg: 2,1%, glidning: 1,7%) 

Enighet i mellomoppgjøret 2023 mellom LO og NHO. 

  1. Det gis et generelt lønnstillegg på kr. 7,50 per time. 
  2. Overenskomster nevnt nedenfor skal ha et ytterligere tillegg på kroner 3,00 per time - totalt 10,50 kroner per time.  
55 Bokbindere
56 Trykkerier og grafiske bedrifter    
57 Bølgepapp, - kartonasjefabrikker m fl 
70 Butikkoverenskomsten-HK               
79 Riksavtalen - Hotell og Restaurant      
131 Egg- og Fjærfekjøttindustrien            
133 Baker- og konditoroverenskomsten 
293 Landforpleiningsavtalen                    
329 Glass og Keramisk Industri                
333 Skianlegg
345 Overenskomsten for bilutleie             
370 Naturbruksoverenskomsten
377 Transportselskaper i Norge-LO       
390 Service- og Vedlikeholdsoverenskomsten
441 Serigrafioverenskomsten 
477 Miljøbedrifter i Norge-LO                   
487 AIB-overenskomsten                         
521 Dyrepleiere og klinikkassistenter       
525 Jordbruk og Gartneri                        
590 Barnehageoverenskomsten

3. Overenskomster nevnt nedenfor skal ha et ytterligere tillegg til det som framkommer av punkt 1 på kroner 1,00 - totalt 8,50 per time. 

55 Bussbransjeavtale-LO

4. Overenskomster nevnt nedenfor skal ha et ytterligere tillegg til det som framkommer av punkt 1 og 2 på kroner 1,00 – totalt 11,50 per time. 

55 Renholdsoverenskomsten  
14  Vekteroverenskomsten      
105 Vaskerier og Renserier          
296 Industrioverenskomsten LO – Teko 
415 Fritids- og aktivitetsavtale             

Tilleggene gis med virkning fra 21. april 2023 

Til protokollen: 

II. Et organisert arbeidsliv med tariffavtaler og en koordinert lønnsdannelse er den viktigste mekanismen for å sikre en fornuftig og bærekraftig lønnsdannelse. LO har i forhandlingene tatt opp med NHO utfordringen med særskilte tillegg gitt til overenskomster under et definert nivå. Oppgjøret har vist de særlige utfordringer som normallønnsfagene opplever i mellomoppgjør. NHO og LO vil frem til mellomoppgjøret i 2025 se på problemstillinger rundt dette.  

II LO har også tatt opp utfordringer med økte bonusutbetalinger. 
Partene viser til TBUs årslønnsbegrep som er summen av avtalt lønn, bonus og uregelmessige tillegg i kalenderåret. Årslønnen er summen av bidrag fra overheng, sentrale tillegg og glidning, herunder tillegg gitt i lokale forhandlinger. 
Partene er enige om at omfang og praktisering av bonuser er noe det må fremskaffes mer kunnskap om frem til mellomoppgjøret i 2025. Bonuser i forbindelse med lokale forhandlingsbestemmelser og forholdet til Hovedavtalens Kap.

IX Informasjon, samarbeid og medbestemmelse blir en del av dette arbeidet.  

III Partene vil følge utvikling i ulike markeder for å vurdere om det i samarbeid med myndighetene er behov for eventuelle justeringer i permitteringsreglene 

IV I kommunikasjonen ut vil parten fremheve følgende:  
Vi er blitt enige om et lønnsoppgjør hvor en større andel enn normalt av lønnsveksten gis sentralt.  

Da vil det bli en mindre andel igjen til de lokale oppgjørene enn det som er vanlig. 
Bakgrunnen for denne fordelingen er den spesielle situasjonen vi står i.