Vern_av_fagorganiserte

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Noen holder en rød paraply over figurer som forestiller arbeidstakere

Vern av fagorganiserte

I sommer har norske domstoler i to saker sendt en klar beskjed til arbeidsgivere at de fagorganisertes rettigheter har effektivt vern i norsk lovgivning. I begge sakene har arbeidsgivere på ulikt vis ønsket å kvitte seg med arbeidstakere som har krevd og fått tariffavtale etter lovlig arbeidskamp. I begge sakene har arbeidstakerne fått fullt medhold.

LO-advokatene

Følg LO-advokatenes gruppe på Facebook. Be om å bli medlem, og få informasjon om nye innlegg direkte i din egen FB-feed.  

Krav om tariffavtale overfor Norse

I den ene saken krevde NNN i mai 2017 tariffavtale overfor Norse som drev med slakting og foredling av laks. Kravet ble ikke etterkommet. Etter streik ble kravet etterkommet. De fagorganiserte fremsatte krav om etterbetaling i februar 2018 med den konsekvens at Norse begjærte oppbud og konkurs ble åpnet i april 2018. Den opprinnelige virksomheten ble fortsatt av Sund laksepakkeri hvor det var ansatte i Sund Laks som skulle utføre arbeidet. Begge selskapene ble stiftet i april 2018. Ved oppbemanning i Sund Laks ble ingen av de fagorganiserte fra Norse ansatt. De fagorganiserte gikk til søksmål som følge av brudd på bestemmelsene om fortrinnsrett og diskriminering. Bergen tingrett ga i juli 2019 de 45 ansatte medhold.  

Krav om tariffavtale overfor Elkjøp Distribusjon

I den andre saken krevde NTF i mai/juni 2018 tariffavtale, grossistoverenskomsten, i Elkjøp Distribusjon. Kravet ble ikke etterkommet og det ble iverksatt streik. Kravet ble etter det etterkommet i slutten av juni.  Elkjøp Distribusjon nedla virksomheten og gikk til oppsigelse av de ansatte i september 2018. De fagorganiserte gikk til søksmål med påstand om at oppsigelsene var ugyldige og krevde erstatning. Nedre Romerike tingrett ga i juli 2019 de 13 ansatte medhold. Retten viste bla til at det ikke var foretatt en tilstrekkelig analyse av om nedleggelsen var nødvendig.  

De fleste norske bedrifter respekterer de ansattes rett til å organisere seg og opprette tariffavtaler. De relativt sett få bedriftene som velger en annen vei vil møte motbør i vårt rettssystem. Det kan også koste dyrt. I de nevnte sakene måtte arbeidsgiverne samlet betale over 20 millioner i erstatning og omkostninger.