den_norske_garantiordningen_saksøker_den_danske_garantifonden

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Usikret arbeid på tak

Den norske garantiordningen saksøker den danske garantifonden etter Alpha-konkursen

Den norske Garantiordningen for skadeforsikringer har saksøkt det danske Garantifond for skadeforsikringsselskaper etter Alpha-konkursen. Søksmålet kan få betydning for arbeidstakere som har meldt krav etter yrkesskade i forsikringsselskapet Alpha. LOs juridiske avdeling har så langt ca 30 Alpha-saker.

LO-advokatene

Ingen utbetalinger av erstatning for norske arbeidstakere

Det danske forsikringsselskapet Alpha Insurance A/S gikk konkurs i mai 2018. Om lag 300 norske arbeidstakere som er kommet til skade ved arbeidsulykker eller er påført yrkessykdom, har fått stanset utbetalinger av erstatning som følge av konkursen.

Hvis et norsk forsikringsselskap går konkurs, er det en norsk garantiordning som overtar ansvaret. Den norske garantiordningen har imidlertid avvist at de er ansvarlig for Alpha-konkursen, rett og slett fordi Alpha er et dansk forsikringsselskap. Alpha-konkursen har avdekket at det er uklart om norske arbeidstakere vil få utbetalt erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven hvis arbeidsgiver har forsikringen sin i et utlandsk forsikringsselskap som går konkurs. 

Garantiansvar for skadeforsikringer ved konkurs

Den danske Garantifonden har garantiansvar for danske skadeforsikringer ved konkurs. For yrkesskader og yrkessykdommer som finner sted i Danmark, beregnes og utbetales yrkesskadeerstatningen fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). Vanligvis behandler AES yrkessykdommer og forsikringsselskapene behandler yrkesskadene. Etter Alphakonkrusen tok imidlertid AES over behandlingen av alle yrkesskadene i henhold til arbejdsskadesikringsloven § 54:

"§ 54. Hvis en bestand af arbejdsulykkesforsikringer tages under administration efter § 250, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, skal alle skader, der anmeldes til forsikringsselskabet efter datoen for forsikringsselskabets ophør, sendes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. 

Nesten ingen konsekvenser for danske arbeidstakere

AES utbetaler erstatning selv om forsikringsselskapet som er ansvarlig går konkurs. Av den grunn fører ikke Alpha-konkursen til nevneverdige problemer for danske arbeidstakere som er blitt syke eller kommet til skade under utførelse av arbeid.  

Avviser krav fra Norge

Garantifonden har avvist alle krav som er fremsatt fra Norge i forbindelse med yrkesskader som er sikret gjennom forsikringsavtaler med Alpha Insurance A/S, og har hevdet at den danske loven om garantifond ikke gjelder ved yrkesskader.

Verken den norske garantiordningen eller den danske garantifonden har gitt noen nærmere offisielle uttalelser om grunnlaget for søksmålet. LO er imidlertid svært tilfreds med at den norske garantiordningen har vist besluttsomhet for å få avklart hvilke rettigheter norske yrkesskadde har i Danmark etter Alpha-konkursen.

Les mer om søksmålet den danske garantifondens hjemmeside.