Unngå AFP-fella

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
En rosa sparegris midt i en labyrint
Foto: Andrey Popov/AdobeStock Som en stor labyrint - vi hjelper deg iå unngå de typiske fellene.

Unngå AFP-fella!

AFP er en god ordning, men det er lett å gå i en av AFP-fellene. Her er noen punkter og tips som mange ikke kjenner til, men som det er viktig å være klar over!

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Ansatt i syv år fra 53 til 62 år

I perioden fra du fyller 53 år til du fyller 62 år du ha vært ansatt i minst syv år i en bedrift med tariffavtale med AFP-bilaget. Dette tolkes strengt; også noen dager kortere enn syv år gjør at du mister retten til AFP. 

Sjekk derfor at du har den nødvendige tiden i en AFP-bedrift. Vær særlig oppmerksom dersom du flyttes mellom underenheter i bedriften, for normalt må hver enhet  ha inngått en egen tariffavtale for at du skal få medregnet ansettelsestiden i AFP-ordningen.  

Ta kontakt med bedriften, tillitsvalgt eller forbundet ditt dersom du er usikker.

Krav om sammenhengende ansettelse

AFP kan søkes fra den første i hver måned etter at du har fylt 62 år. I de tre siste årene før du skal ta ut AFP må du ha vært sammenhengende ansatt og i arbeid i en AFP-bedrift. Bare et opphold på maksimalt 26 uker i løpet av disse tre årene tillates. 

Det er også viktig at du ikke fratrer stillingen din før den dagen du skal begynne å motta AFP-utbetalinger. Du må altså være fysisk på jobb helt frem til den dagen AFP-utbetalingene starter. Det er ikke tilstrekkelig at du "står til disposisjon" for arbeidsgiver, eller bare utfører arbeid innimellom. 

Ytelser på maksimalt 1,5 G 

I hvert av de tre årene mellom 59 år og 62 år kan du maksimalt motta 1,5 G (nå kr 152 026) i ytelser fra nåværende eller tidligere arbeidsgivere, som ikke er lønn for utført arbeid. Det kan f.eks. være snakk om sluttvederlag, etterlønn, tilleggspensjoner, utbetaling fra fripoliser, gaver e.l.  

Skjønnsmessige bonuser kan også være problematisk. Du kan heller ikke redusere stillingen din eller få helt fri og samtidig beholde lønn, hvis denne stillingsreduksjonen har en verdi på 1,5 G eller mer per år. Merk at med år menes ikke kalenderår, men årene mellom fødselsdatoene dine.  

Krav om 20% stilling og hovedjobb i AFP-bedrift 

Du må ikke avtale at du skal arbeide i mindre enn 20 % stilling, eller redusere stillingen så mye at årslønnen din går under 1 G (101 351 kr).

Arbeidet i AFP-bedriften må også være hovedjobben din, og du kan ikke tjene mer fra andre arbeidsforhold.

Har du 20 % eierandel eller mer i et selskap må du være klar over at både inntekter, utbytte og overskudd i dette selskapet kan bli tilordnet deg i AFP-vurderingen. Er du i en slik situasjon bør du derfor undersøke dette grundig.  

Særlige regler for arbeid utenfor Norge

 Dersom du er ansatt i en norsk bedrift med AFP-tariffavtale, men skal utføre arbeid i utlandet, gjelder særlige regler. Både du og bedriften bør sette dere grundig inn i dette før arbeidet i starter. 

For at du skal få medregnet tiden du har arbeidet i utlandet må blant annet bedriften ha søkt Fellesordningen om dette før du starter arbeidet.  

Du må også ha arbeidet minst 12 måneder i bedriften i Norge rett før du sendes til utlandet, og du må ha en avtalt rett til å gjenoppta arbeidet i Norge når du er ferdig utenlands, og du må arbeide i bedriften i Norge i minst tre måneder med en gang du kommer tilbake.  

Må være ansatt i Norsk AFP-bedrift

Videre må du fortsatt være ansatt i den norske AFP-bedriften under arbeidet i utlandet, du må ha en egen utstasjoneringsavtale med bedriften, og du må være medlem av Folketrygdens pensjonsdel under hele oppholdet. 

Andre vilkår 

Merk at AFP-ordningen har flere vilkår som må være oppfylt. Blant annet gjelder det egne regler ved sykefravær. Reglene vil også kunne endres løpende. 

På www.afp.no kan du oversikt over oppdaterte vilkår - og kontakt tillitsvalgt i forbundet ditt for bistand dersom du er i tvil eller har spørsmål!