Sjåfør ble ilagt «bøtestraff» av arbeidsgiver for brudd på mobilreglene - retten avviste kravet.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: LO/Siv Dolmen

Yrkessjåfør ble trukket i lønn for mobilbruk - vant i tingretten

Oslo tingrett avsa forrige uke dom i en sak hvor arbeidsgiver hadde krevd at en sjåfør betalte 5000 kroner i erstatning for brudd på mobilreglene (manglende bruk av handsfree)

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Avtale med Ruter ved brudd på mobilreglene

Det økonomiske kravet skyldes at arbeidsgiver, Unibuss, har avtale med Ruter om å betale 5000 kroner til Ruter hvis mobilreglene ikke overholdes.

Arbeidstaker er ikke part i avtalen

Retten viser til at arbeidstaker ikke er part i avtalen, han kan ikke påvirke avtalen, og gis ingen rettigheter etter avtalen. Og bonus etter avtalen tilfaller kun Unibuss, og ikke sjåførene:
 
«Det er altså kun bestemmelsen om gebyr ved mobilbruk som Unibuss mener skal ha konsekvenser for arbeidstaker – ikke bestemmelsene som gir rett til positiv bonus eller andre goder. Dette fremstår som en lite rimelig ordning.

Det fremgår av saken at Unibuss konsekvent belaster sjåførene for gebyret Ruter belaster Unibuss ved sjåførens mobilbruk, ofte ved lønnstrekk. Retten mener dette i realiteten fremstår som en bøteordning av sjåfører utført av Unibuss til fordel for Ruter, som igjen gir Unibuss oppdrag, med bonusordning osv.

Ordninger strider mot det grunnleggende avtalerettslige prinsipp at avtaleparter ikke kan avtale forpliktelser for en utenforstående tredjepart, her arbeidstaker/saksøker».
 

I strid med arbeidsmiljøloven

Etter rettens mening er ordningen en omgåelse av arbeidsmiljølovens sanksjonssystem ved regelbrudd. Arbeidsgiver har ikke en generell adgang til å bøtelegge arbeidstakere og retten viser også til forbudet i aml. § 14-16 (2) mot å fastsette bøter i arbeidsreglementet.

Kravet fra arbeidsgiver ble dermed avvist av retten. Arbeidstaker ble også tilkjent saksomkostninger etter hovedregelen for småkravsprosess.
 
Saken har betydning for alle sjåfører i Unibuss, og alle andre arbeidstakere, som har mottatt tilsvarende krav.
 
LO-advokat Lornts Nagelhus bisto arbeidstaker og Fellesforbundet i saken.