Angrep på rollen som tillitsvalgt ble avvist av retten

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Angrep på rollen som tillitsvalgt ble avvist av retten

Husker du saken om den tillitsvalgte som ble saksøkt av bemanningsselskapet etter å ha påpekt at selskapet bedrev sosial dumping, omtalt på LO-advokatens Facebook-side 24.8. 2021?

LO-advokatene

Følg LO-advokatenes gruppe på Facebook. Be om å bli medlem, og få informasjon om nye innlegg direkte i din egen FB-feed.  

6. september 2021 falt dommen, og erstatningskravet ble avvist. Retten fastslår bl.a at:

"Det følger av Hovedavtalen LO-NHO § 5-1 at tillitsvalgte «skal påse at de plikter som  påhviler partene etter tariffavtale, arbeidsreglement og arbeidsmiljølov blir fulgt, med mindre disse oppgaver spesielt er tillagt andre organer".

"Røst har dermed i kraft av å være tillitsvalgt en særskilt plikt til å påse at tariff- og lovbestemte plikter oppfylles. I dette ligger også en plikt til å påse at innleide arbeidstakere blir likebehandlet".

"Ved vurderingen av om det var uaktsomt å benytte begrepet «sosial dumping» må disse pliktene tas i betraktning"

Det kan etter rettens syn legges til grunn at manglende likebehandling i form av brudd på reglene vil omfattes av begrepet «sosial dumping». 

At det faktisk var manglende likebehandling fremstår etter bevisførselen som utvilsomt for retten. Retten skriver at den ikke har vært i tvil om resultatet.

Bedriften ble også dømt til å betale saksomkostninger etter hovedregelen for «småkravsprosess», tvml. 10-5.

LO-advokat Edvard Bakke bisto EL&IT forbundet og den tillitsvalgte i denne saken.