Oppsigelser i Widerøe Ground Handling (bakketjeneste på flyplasser) ble kjent ugyldig

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: LO/Thomas Brun/NTB Produksjon

Oppsigelser i Widerøe Ground Handling (bakketjeneste på flyplasser) ble kjent ugyldig

LO-advokat Karl Inge Rotmo bisto arbeidstakerne og forbundet i saken for Møre og Romsdal tingrett hvor det ble avsagt dom 29.10.2021

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa!

Utvalgskrets ved nedbemanning

I saken var behovet for oppsigelser ikke bestridt, men det var uenighet om bruk av utvelgelseskrets. Dette er et klassisk stridsspørsmål ved nedbemanning.
 
Foreningene aksepterte i utgangspunktet den enkelte flyplass som krets, men arbeidsgiver (WGH) foretok i tillegg inndeling mellom stuere som arbeider på flysiden og funksjonærer som arbeider på passasjersiden. Innad i kretsen ble ansiennitet fulgt, men mellom kretsene var det til dels stor ansiennitetsforskjell.
 
Arbeidsgiver begrunnet inndelingen i første rekke med fast bransjepraksis.
 
Retten beskriver saksbehandlingen som regelrett svak, og følger opp Høyesteretts dom i Telenor saken som sier at arbeidsgiver plikter å foreta en konkret vurdering av hvordan kretsen vil slå ut på det aktuelle stedet.
 
Når arbeidsgiver velger å fravike hovedregelen om å bruke hele virksomheten som krets, stiller det særlige krav til arbeidsgivers saksbehandling og begrunnelse. Retten er nøye med å understreke betydningen av tidsnære bevis. Det er det som motiverte arbeidsgiver på beslutningstidspunktet som er rettslig relevant, ikke en etterfølgende begrunnelser for å rettferdiggjøre resultatet.
 
De oppsagte hadde alle 100 % stillinger, og fikk tilbud om å fortsette på reduserte stillingsandeler mellom 40-80 % avhengig av den enkeltes ansiennitet, uten at retten la vekt på dette.
 
Oppsigelsene ble kjent ugyldig og arbeidstakerne ble tilkjent 15 000 kr i «oppreisning» (plaster på såret).
 
Arbeidsgiver ble også pålagt å dekke arbeidstakernes sakskostnader, i tillegg til egne advokat utgifter, totalt ca 2 millioner.