Avskjed kjent ugyldig

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Avskjed kjent ugyldig

Et flertall i lagmannsretten (LB-2021-120105) kom til at et busselskaps avskjed av en sjåfør (A) var ugyldig og at vedkommende hadde krav på erstatning for det økonomiske tapet han hadde lidt, jf. arbeidsmiljøloven § 15-14.

LO-advokatene

Bussjåføren hadde i sin fritid – som passasjer på en annen buss tilhørende et annet busselskap – reagert over at bussen kjørte videre fra holdeplassen uten å slippe vedkommende av.

A gikk fremover i bussen, brøt COVID-sperrelinjen, sperret sjåførens utsikt for trafikk til høyere, tok tak i rattet, alt mens bussen befant seg i en rundkjøring. Deretter tok A sjåførens sekk med personlige verdisaker m.m. gikk bakover i bussen og vred på en nødåpner til bakdøren.

Flertallet kom etter en samlet vurdering til at avskjed i det foreliggende tilfelle var uforholdsmessig. Idet flertallet fant at As opptreden var sterkt klanderverdig, ble et krav om oppreisning ikke tatt til følge, heller ikke ut fra et eventuelt brudd på personvernlovgivning ved at arbeidsgiver hadde brukt videoopptak fra bussen som grunnlag for avskjeden.

Mindretallet kom til at As opptreden utgjorde et grovt pliktbrudd/annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen og at avskjeden – særlig ut fra et sikkerhetsperspektiv – ikke var en uforholdsmessig reaksjon.