Oppsigelse av tillitsvalgt kjent ugyldig - eier av selskapet ble også dømt

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: LO/Siv Dolmen

Oppsigelse av tillitsvalgt kjent ugyldig - eier av selskapet ble også dømt

Husker du saken om Dumitrescu, som organiserte sine rumenske kollegaer og sørget for tariffavtale, før han ble sagt opp fra stillingen?

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Støtte fra LOs solidaritetsfond

Han fikk støtte fra LOs solidaritetsfond for å dekke utgifter til livsopphold i påvente av rettssaken, og på AP sitt landsmøte i helgen ble hans sak del av talen til Hadia Tajik.

I rettssaken mot bemanningsbyrået fikk han bistand fra Fellesforbundet - og LO-advokat Alexander Cascio.

Styreformannen - Jørgen Reed - ble også saksøkt, i egenskap av eier og styreleder.

Den 21.4 kom dommen og den er en fullstendig seier for Fellesforbundet og Dumitrescu. I dommen heter det b.la: -

«Etter Reeds partsforklaring og forklaring fra vitnene Olsen og Rose Flatmo fra Fellesforbundet, sitter retten med et klart inntrykk av at Reed ikke var positiv til fagorganisering hos de ansatte eller Fellesforbundet som sådan.

Vitnet Rose Flatmo fra Fellesforbundet forklarte også at arbeiderne var redde for å organisere seg, og Reed hadde blitt veldig sint da han fikk vite om at de hadde valgt å organisert seg. Selv opplyste Flatmo å ha blitt skjelt ut av Reed, og at han hadde uttalt seg nedlatende og stygt om de rumenske arbeiderne».

Kamp for organisasjonsretten

– Til alle bemanningsansatte fra Romania, Polen og andre land, vil jeg si at vi virkelig kan stole på fagforeninga i Norge. Fellesforbundet og advokaten min har trodd på saken min hele veien, og kjempet for retten til å ha tariffavtale og gjøre fagforeningsarbeid. Jeg tok ikke kampen bare for meg selv, men for kollegene mine og andre som kommer til Norge for å jobbe, sier han til Fri Fagbevegelse. Les artikkelen her. 

Eier, og styreformann, ble også kjent erstatningsansvarlig for å ha opptrådt uaktsomt (klanderverdig), jf. aksjeloven § 17-1. LO-advokat Alexander Cascio konstaterer med det at retten har plassert ansvaret der det hører hjemme.

Dommen, som er enstemmig, har slik domsslutning:

1.     Oppsigelsen av Adrian Dumitrescu er ugyldig.

2.     Offshore Support Nord AS dømmes til å betale Adrian Dumitrescu oppreisningserstatning med kr. 75 000- syttifemtusen-, med tillegg av forsinkelsesrente...

3.     Offshore Support Nord AS og Jørgen Reed dømmes – in solidum – til å betale Adrian Dumitrescu erstatning med kr. 267 306 – to hundreogsektisyvtusentrehundreogseks- med tillegg av forsinkelsesrente...

4.     Offshore Support Nord AS og Jørgen Reed dømmes – in solidum – til å betale sakskostnadene til Adrian Dumitrescu med kr. 215 701,- innen 2 –to- uker fra dommens forkynnelse.