LO_vil_ha_norske_vilkår_i_norsk_farvann_for_utenlandske_skip

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Bruno Jargot (flickr.com)

Vi kan få norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk farvann

Arbeidstakersiden har i mange år kjempet for å innføre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann for utenlandske skip. Utredning bestilt av LO, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund viser at Norge har jurisdiksjon til å stille et slikt krav.

LO-advokatene

Billig utenlandsk arbeidskraft i norsk farvann

Et ikke ubetydelig antall skip opererer i norske farvann med billig utenlandsk arbeidskraft, noe som har medført at mange norske sjøfolk har mistet jobbene. Lenge har kravet blitt møtt med at det ikke er juridisk mulig å gjennomføre, dels fordi det strider mot flaggstatsprinsippet i folkeretten, dels fordi det strider med EØS-retten og dels fordi det strider med handelspolitiske forpliktelser.

Juridisk handlingsrom

Det foreligger nå to rapporter om det juridiske handlingsrommet:

En bestilt av næringsministeren, utført av advokatfirmaet Wikborg Rein. Les rapporten her.

Og en bestilt av Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og LO, utført av Nordisk Institutt for Sjørett, ved universitetet i Oslo. Les rapporten her

Begge rapportene viser at det er et betydelig handlingsrom til å innføre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann. Utredningene viser at Norge i utgangspunktet har full jurisdiksjon i territorialfarvannet, men også at Norge har jurisdiksjon til å stille et slikt krav på sokkelen.

Norge kan stille krav til utenlandske skip

Det må være en tilknytning til Norge, typisk i form av en kontrakt mellom reder/operatør. Videre viser utredningene at de vilkår som følger av utestasjoneringsdirektivet vil kunne stilles av norske myndigheter overfor utenlandske skip.