kursing_av_meddommere

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Phil Roeder (flickr.com)

Meddommere i arbeidsrettssaker  - LO støtter kursing  i regi av domstolene

Domstolsadministrasjonen har varslet at de vil ta initiativ til å etablere kurs for fagkyndige meddommere i arbeidslivssaker, og har i den forbindelse bedt om innspill og tilbakemelding fra LO. Saken har vært sendt forbundene og tilbakemeldingene er i all hovedsak at LO bør støtte forslaget.

LO-advokatene

Rolleforståelse og integritet

Flere av forbundene peker på at kursing av meddommere kan bidra til å avklare rolleforståelsen, og gjøre den enkelte meddommer tryggere i utøvelse av vervet, noe som også vil styrke integriteten som dommere.

Innholdet i opplæringen

Det er også kommet tilbakemelding på innholdet i en slik opplæring. Det er pekt på at opplæringen bl.a. bør fokusere på skikk og bruk i rettssalen, dialogen mellom dommerne, spørsmål til parter og vitner, skriving av dissenser mv.

Opplæring i regi av domstolene

Meddommere avgir løfte om å være uavhengige og de skal kun dømme ut fra bevisene og rettsreglene i den enkelte sak. LOs syn er derfor at kursing av meddommere primært bør være et anliggende for domstolene, og ikke arbeidslivets parter. Det prinsipielle standpunkt LO har utfordres derimot av organisasjoner på arbeidsgiversiden som avholder egne kurs for sine medlemmer. I noen tilbakemeldinger fra forbundene er det også gitt uttrykk for at opplæring av meddommere fortrinnsvis bør skje i regi av LO, ikke domstolene.

LO har sagt seg villig til å bidra Domstolsadministrasjonen med å etablere kurstilbud for meddommere – brevet kan du lese her.

 

Følg LO-advokatenes gruppe på Facebook. Be om å bli medlem, og få informasjon om nye innlegg direkte i din egen FB-feed.