Innleie_-_Høyesterett_skal_avgjøre_om_selskapsbonus_er_lønn

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av Høyesterett

Innleie - Høyesterett skal avgjøre om selskapsbonus er lønn

Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er at bedriftens egne ansatte og innleide arbeidstakere er likestilte, hva gjelder lønns- og arbeidsvilkår. Oljeselskapet som er saksøkt i denne saken har, etter interne retningslinjer, kun utdelt selskapsbonus til sine egne ansatte. Selv om de innleide arbeidstakerne kvalifiserer til bonusordningen på lik linje med bedriftens egne ansatte, fikk de dermed ikke ta del i bonusordningen.  

LO-advokatene

Den 12.oktober skal Høyesterett for første gang  ta stilling til om selskapsbonus skal regnes som "lønn" etter arbeidsmiljøloven § 14-12A (1) bokstav F. 

 

Dersom  Høyesterett sier at selskapsbonus er "lønn" etter arbeidsmiljøloven, vil også innleide arbeidstakere ha rett på selskapsbonus. Dommen vil bidra til å avklare likebehandlingsprinsippet for innleide og vil få konsekvenser for innleide arbeidstakere som er utleid til eksterne bedrifter med bonusordninger for sine ansatte. LO har derfor erklært partshjelp til fordel for de innleide arbeidstakerne. 

 

LO-advokat Stig Åkenes Johnsen skal prosedere saken i Høyesterett for partshjelperen. Arbeidstakerne er bistått av advokat Karianne Rettedal, tidligere advokat i Industri Energi.