Arbeidsgivers saksbehandling var kritikkverdig - ble dømt til å betale 1,3 millioner kroner til to LO-medlemmer

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: LO/Siv Dolmen

Dom fra tingretten: Arbeidsgivers saksbehandling var kritikkverdig

Arbeidsgiver dømt til å betale 1,3 millioner kroner til to LO-medlemmer

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Krav til saksbehandling

Høyesterett har i Skanska saken fastslått at når bedriften fraviker ansiennitet eller benytter skjønnsmessige kriterier ved utvelgelsen av arbeidstakere så kreves at «dette kan belegges med solid dokumentasjon».

Domstolene er som regel svært skeptiske til bruk av evalueringsskjemaer, se bl.a. artikkelen på LO-advokatenes Facebookside 7.8. 2019. Poengsettingen vil ofte være preget av subjektive vurderinger som er vanskelige å etterprøve av domstolene som grunnlag for en saklig utvelgelse.

Hvis man i det hele tatt skal bruke denne type «karakterkort» på arbeidstakere bør det være basert på objektive og lett etterprøvbare kriterier. Utarbeidelsen og vurderingene bør dessuten skje i nært samarbeid mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte/arbeidstakerne.

Arbeidsgivers saksbehandling var ugyldig

I dommen fra Nedre Telemark tingrett, som ble avsagt denne uke, sviktet arbeidsgivers evaluering på flere plan. Retten mente at det ikke var mulig å kontrollere og etterprøve «poengsettingen» eller utvelgelsen av de to sjåførene som fikk oppsigelse. Begge oppsigelsene ble da kjent ugyldige.

Retten bemerket - med henvisning til Høyesteretts dom i Skanska saken (HR-2019-424-A (avsnitt 82) - at når det forelå saksbehandlingsfeil på dette grunnlag så var det heller ikke nødvendig for retten å ta stilling til om saksbehandlingsfeilene hadde hatt betydning for resultatet.

Arbeidsgiver ble dømt til å betale de to arbeidstakerne erstatning og saksomkostninger med totalt 1,3 millioner kroner.

LO-advokat Edvard Bakke - som også hadde Skanska saken for Høyesterett - bisto arbeidstakerne og forbundet i saken.