Uber med nytt tap - sjoforene er arbeistakere

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Uberappen

Uber med nytt tap

Sjåførene er arbeidstakere

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Det er etter hvert en rekke domstoler som har fastslått at sjåførene i Uber er arbeidstakere, se bl.a LO-advokatenes Facebook gruppe 04.03.2020 og 14.08.2020 som omtaler dommer fra hhv Frankrike og USA.

I dag gikk Uber på nok et nederlag, denne gang i Høyesterett i UK.

Relevante momenter i dommen:

Dommen er begrunnet med at alle sentrale momenter i saken trekker i retning av at sjåførene må anses som arbeidstakere og ikke er selvstendig næringsdrivende.

  1. For det første viser Høyesterett i UK til at når en tur er bestilt gjennom Uber-appen, er det Uber som bestemmer prisen, og sjåførene har ikke lov til å belaste kunden for mer enn prisen fastsatt i Uber-appen. Det er derfor Uber som dikterer hvor mye sjåføren får betalt for arbeidet de utfører [94].
  2. For det andre er kontraktsvilkårene for sjåførene ensidig fastsatt av Uber. [95].
  3. For det tredje er førerens valg om å godta forespørsler om turer begrenset av Uber [96]. Hvis sjåførene avviser for mange turer logges sjåførene av Uber-appen, slik at de blir forhindret fra å jobbe/ta oppdrag [97].
  4. For det fjerde utøver Uber kontroll over sjåførene. Passasjerene blir f. eks bedt om å rangere sjåførene (skala fra 1 til 5). Sjåfører som ikke klarer en gjennomsnittlig god vurdering vil motta advarsler evt «oppsigelse»av avtalen [98 - 99].
  5. For det femte legges det vekt på at Uber begrenser sjåførenes frihet på andre måter, f.eks er adgangen til kommunikasjon mellom passasjer og sjåfør begrenset. Dette å forhindre at sjåførene etablerer avtaler mwd passasjerene som kan strekke seg utover enkeltoppdrag/individuelle kjøreturer [100].

Domstolen fastslår etter dette at sjåførene er i en posisjon av underordning- og avhengighetsforhold til Uber.

Uber sine anførsler om «digital plattform» ble avvist

Høyesterett avviser at Uber sin sammenligning med digitale plattformer som fungerer som bestillingsagenter for hotell og annen overnatting [103 - 108] er relevant, og konkluderer med at sjåførene er “arbeidere” [119].

Betydningen for norsk rett

Arbeidstakerbegrepet er i noen grad felleseuropeisk og de momenter Høyesterett i UK viser til er også relevante for norsk rett. Dommen vil dermed få betydning for tilsvarende saker i Norge.

Les dommen her.