Havvind skal sikre arbeidsplasser, rikelig og rimelig kraft

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Vindmølle i hav som bølger og bruser. Foto.
Foto: Helge Hansen/Equinor

Havvind skal sikre arbeidsplasser, rikelig og rimelig kraft

Regjeringen går nå videre med havvindplanene for sørlige Nordsjø II og Utsira Nord, og legger dermed til rette for å realisere første fase av Norges satsing på havvind

Klima, miljø og natur

- Det er flott at vi nå kommer i gang, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik som har store forventninger til havvindsatsingen.

LO-lederen forutsetter at havvind gir oss nye grønne arbeidsplasser og samtidig sikrer norske forbrukere og industri rikelig og rimelig kraft.

- Havvind skal være både et kraftprosjekt og et industriprosjekt. Det skal sikre Norge både nok og rimelig nok strøm. Og det skal gi oss nye grønne arbeidsplasser, sier Hessen Følsvik og legger til:

- Havvind utenfor kysten vår må skape ringvirkninger for Norge. Det må gå tydelig frem av søknadskriteriene at aktørene, som skal bygge ut, må redegjøre for de arbeidsplassene de vil skape i Norge.  

Regjeringen varsler også at spørsmålet om såkalte hybridkabler, altså strømkabler fra vindturbinene til andre land enn Norge, må utredes nærmere.  For LO er det viktig nå at utredningen av hybridkabler går raskt.

- Tempoet her er viktig, hvis vi skal henge med i det grønne kappløpet. Havvind er neste kapittel i utviklingen av fornybar energiproduksjon på norsk sokkel, understreker LO-lederen

Et av LOs klimamål er å videreutvikle leverandørindustrien til å ta markedsandeler i havvindmarkedet, og ta en ledende posisjon innen flytende havvind.  

- Det er eneste sikre er at vi kommer til å trenge mer kraft i dette landet. Vi vil ha oppdrag til verftene våre. Skal norsk industri han noen fremtid, og skal vi ha arbeidsplasser rundt i hele landet, så må vi bygge flytende havvind.

Det kan du lese mer om her.