LOs medlemmer er klimaløsere

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LOs medlemmer er klimaløsere

Grønn omstilling skjer nå. Men for at vi skal nå satte mål, må overgangen til et grønnere arbeidsliv være rettferdig, skape arbeidsplasser og motvirke ulikhet. Den som har minst, er ikke den som skal betale mest for klimaomstillingen.

Klima, miljø og natur

 

Vår nye regjering har som mål at Norge skal lede an i utviklingen av ny og grønn teknologi, og redusere klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030. Det er ambisiøse mål - men med partene i arbeidslivet på laget, er det langt fra uoppnåelig.

I dag står norske industribedrifter for mye av landets klimagassutslipp. Så hva betyr det egentlig når vi i LO sier at våre medlemmer er dagens og morgendagens klimaløsere?

Det er i arbeidslivet en stor del av løsningen for en bærekraftig framtid ligger. Her er allerede en grønn omstillingsprosess godt i gang; det er her morgendagens teknologi utvikles, kompetanse bygges og trygge arbeidsplasser sikres.

Yara som eksempel

På Herøya har industribedriften Yara konkrete planer for hvordan ren fornybar kraft skal erstatte naturgass i produksjonen. Dette er planer som vil revolusjonere verdens matvareproduksjon i grønn retning. For med opparbeidet kompetanse og vilje til omstilling, skal industrigiganten, som har produsert kunstgjødsel siden 1929, nå sitt mål om nullutslipp.

Dette er et av mange eksempler på at store endringer allerede skjer.

Samarbeid er vårt viktigste verktøy

I Norge har vi en sterk tradisjon for samarbeid. All omstilling er enklere å gjennomføre når politikere og arbeidslivet finner gode løsninger i lag. Rettferdig omstilling, det vi internasjonalt kaller Just Transition, er sentralt i Parisavtalen. Vår samarbeidstradisjon, sammen med både internasjonale og nasjonale mål for en bærekraftig hverdag, er et solid utgangspunkt for å lykkes.

Verdens ledere i Glasgow – også LO

I disse dager avslutter verdens ledere klimatoppmøtet i Glasgow, for å gjøre opp status og lande løsninger for verdens klimaarbeid videre. Her var også LO representert. Internasjonal fagbevegelse har en viktig rolle, når politikken skal utarbeides. Hvis vi ikke lykkes med å redusere ulikhet og å sikre at folk har en jobb å gå til, vil selv de fagreste klimamål kun være skrift på et papir. Det er når vi klarer å se hele bildet, at vi kommer til å lykkes.

Kontakt