Klimaløsninger i praksis

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LO-leder Peggy Hessen Følsvik i gul arbeidsvest og gul vernehjelm med utsikt over fjord. Foto.
Foto: LO

Klimaløsninger i praksis

Tre viktige prosjekter som skal ta Norge et skritt nærmere nullutslippssamfunnet har fått støtte fra ENOVA.

Klima, miljø og natur

- Det er svært gledelig at vi kommer i gang med de løsningene som skal ta oss videre. Vi pleier å si at våre medlemmer er klimaløsere. Da er det fint å se alt det praktiske arbeidet som skjer ute i bedriftene, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik. 

Enova støtter tre industriprosjekter, Yara, Tizir Titanium & Iron og Horisont Energi, med til sammen over 1 milliard norske kroner. 

Gjødselproduksjonen Yara skal legge om produksjonen til ammoniakk produsert av strøm i stedet for naturgass, TiZir Titanium and Iron skal ta i bruk hydrogen i stedet for kull og Horisont Energi med Vår Energi og Equinor skal produsere ammoniakk av naturgass, fange karbonutslippet i prosessen og derved lage en nær utslippsfri energibærer. 

- Vi ser nå at industrien realiserer innholdet i LO og NHOs felles energi- og industripolitiske plattform, som så på hvordan vi skal videreutvikle eksisterende industri, holde folk i arbeid og skape ny industri, sier LO-lederen. 

Det var i mai at arbeidslivets parter samlet seg om en felles plattform. Norge har vært ledende på å kople industri, klima og kraft. Nå ser vi at landene rundt oss trapper opp innsatsen, samtidig som EUs klimamål og strategier legger klare føringer for hvilke løsninger som vil etterspørres de neste tiårene.   

Plattformen konkretiserte åtte satsingsområder, hvor hydrogen var en av dem.  

Les plattformen her.

Åtte ambisjoner for fremtiden 

Åtte ambisjoner for fremtiden:   

  1. Utvikle en verdikjede for havvind, der vi videreutvikler vår konkurransedyktig leverandørindustri til å ta markedsandeler i havvindmarkedet. Vi kan ta en ledende posisjon innen flytende havvind.  
  2. Videreutvikle og bygge en batteriverdikjededer norske bedrifter tar posisjoner i markedet for batteripakker, fra råmaterialer til sammensetning av batterimoduler.  
  3. Etablere en storskala produksjon av hydrogen og ammoniakk for klimaomstilling av egen industri- og transportsektor, med en skalering som sikter mot eksport.  
  4. Videreutvikle jobb- og verdiskaping fra petroleumsindustrien, og bidra til at denne blir en motor for utvikling av nye eksportløsninger innen havvind transport og lagring av CO2 samt reformere naturgassen til hydrogen med CCS.  
  5. Skalere opp CO2-fangst og -lagring som en helt avgjørende klimateknologi innen industri og energigjenvinning i Norge og Europa.  
  6. Prosessindustrien må finne løsninger for ytterligere reduksjon i produktenes karbonintensitet, øke teknologiinnhold og ta nye posisjoner både oppstrøms og nedstrøms i verdikjedene.   
  7. Satse tungt på utvikling av fornybarnæringen der oppgradering og fornyelse av vannkraften står sentralt i vårt kraftsystem, men også andre energiformer. Digitalisere kraftsystemet og utvikling av markedsløsninger vil være nødvendig. Vi har kapasitet til å videreutvikle globale fornybaraktører med utgangspunkt i norske virksomheters kompetanse.  
  8. Det må fastsettes tydelige mål om energieffektivisering med minimum 10 TWh innen 2030. Viktige virkemidler vil være utrulling av smarthusteknologi og nye forretningsmodeller for energistyring.