Derfor mener LO elektrifisering av Melkøya er riktig

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Utsikt fra offshore plattform. Illustrasjon.

Derfor mener LO elektrifisering av Melkøya er riktig

Elektrifiseringen av Melkøya, Norges største punktutslipp for CO2, legger beslag på kun fem prosent av økningen i norsk energiforbruk de neste 10-15 årene. Samtidig bidrar elektrifiseringen massivt til å nå klimamålene våre - og sikrer 500 arbeidsplasser i Finnmark.

Klima, miljø og natur

Skal vi både kutte klimagassutslippene og sikre norske arbeidsplasser, har vi ikke noe valg: Norsk sokkel må elektrifiseres. Elektrifiseringen av Melkøya er derfor et riktig og avgjørende skritt i retning av begge deler. Her er fire grunner.

Vi når ikke klimamålene uten elektrifisering

Etter nærmere 30 år med diskusjon om hvordan kutt i klimagassutslippene skulle måles og en rekke klimatoppmøter, ble verdens land enige om at hvert enkelt land må ta ansvar for sine egne utslipp. Norge måles altså utelukkende på hvorvidt vi klarer å kutte våre egne utslipp med 55 prosent innen 2030. Overholder vi ikke de internasjonale forpliktelsene våre, vil dette ramme norske eksportbedrifter og -arbeidsplasser hardt.

Norske bedrifter og arbeidsplasser er avhengige av at Norge når klimamålene

Utslippsmålet for 2030 er en halvering av utslippene fra norsk petroleumssektor. Det er et krevende mål, men norsk olje- og gassindustri står til sammen for over halvparten av norske klimagassutslipp. Skal målet om halvering nås, må disse to sektorene lykkes.

Av utslippene fra norsk olje og gass, representerer Melkøya-anlegget til Equinor i Hammerfest det aller største punktutslippet av CO2. Alene står anlegget for omlag 31 prosent av de samlede utslippene i Troms og Finnmark. Det finnes ingen andre steder i Norge hvor potensialet for å kutte norske klimagassutslipp er større.

Hvorfor har elektrifiseringen av Melkøya betydning for norske bedrifter og arbeidsplasser? Jo, fordi uten elektrifisering av sokkelen settes arbeidsplasser i spill etter 2030. Produseres norsk olje og gass med store CO2-utslipp etter dette, risikerer vi at Europa velger andre leverandører som produserer med lavere utslipp. Det vil bli dyrere og dyrere å forurense. Dermed må prisen på norsk olje og gass, med mindre vi kutter produksjonsutslippene i tide, unektelig også opp. Skjer det, taper Norge konkurransekraft og 200 000 arbeidsplasser innenfor olje og gass og leverandørindustrien står på spill. Anlegget på Melkøya sysselsetter alene 350 arbeidstakere, i tillegg sysselsettes omlag 150 personer i leverandørindustrien som følge av driften på Melkøya. Med vedtaket om å elektrisere Melkøya, har regjeringen sikret 500 arbeidsplasser i nord.

Vi har en strømkrise uavhengig av elektrifiseringen

I Norge har vi størst potensiale for å kutte egne klimagassutslipp innenfor olje- og gassindustrien. Elektrifisering er derfor avgjørende for at vi skal nå klimamålene våre. Ser man samtidig på det framtidige forbruket av kraft i Norge de neste 10-15 årene, står elektrifisering av norsk sokkel for kun en sjettedel av det økte forbruket vi kommer til å trenge.

Elektrifiseringen av Melkøya, Norges største punktutslipp med over 900 000 tonn årlige CO2-utslipp i året, legger beslag på kun fem prosent av økningen i norsk energiforbruk de neste 10-15 årene. Samtidig bidrar det massivt til å nå klimamålene våre - og sikrer 500 arbeidsplasser i Finnmark.

I tillegg har vi allerede kraftkrevende industri i Norge, som jobber hardt med å kutte utslippene sine. Skal de lykkes, trenger også de mer kraft. Men å droppe elektrifisering av sokkelen løser ikke energikrisa. Da når vi bare ikke klimamålene, heller.

Mer kraft er det eneste botemiddelet på energikrisa

LO mener det er viktig at Norge holder fast ved klimaambisjonene våre fram mot 2030. Vi må rett og slett gjøre vår del av jobben for å sikre fremtidige generasjoner en bærekraftig klode. Derfor må vi løse energikrisa gjennom produksjon av nok og rimelig kraft, ikke ved å utsette avgjørende kutt i norske klimagassutslipp ved store industriarbeidsplasser som på Melkøya.

Vi må bygge ut mer fornybar kraft, både for å sikre grønn omstilling og til å etablere nye næringer. Norge har en reell mulighet til å ta en ledende posisjon innenfor grønne næringer som havvind. Derfor er det viktigste tiltaket for å sikre norsk konkurransekraft på sikt, mer kraftproduksjon. For verden er avhengig av at alle land gjør sin del av jobben for å nå klimamålene. Samtidig trenger Norge kraften, kapasiteten og arbeidsplassene. For LO handler derfor elektrifiseringen av Melkøya om to ting: Å kutte norske klimagassutslipp og å sikre norske arbeidsplasser. Det har regjeringen nå sørget for, det skal den ha ros for.