Don't Buy Into Occupation

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Flere finansinstitusjoner er tung investert i selskaper som bidrar til okkupasjonen i Palestina. Her fra Vestbredden. FOTO: Avishag Shaar-Yashuv/The New York Times/NTB.

Don't Buy Into Occupation

LO, Fagforbundet, Handel og Kontor og Norsk Folkehjelp gir hvert år ut rapporten "Don't Buy Into Occupation" sammen med flere andre internasjonale organisasjoner. Rapporten dokumenterer at flere norske aktører er tungt investert i selskaper som medvirker til grove brudd på menneskerettigheter og folkeretten i Palestina.

Internasjonalt

Don't Buy Into Occupation (DBIO) er en koalisjon bestående av 25 organisasjoner basert i Norge, Beliga, Frankrike, Irland, Nederland, Spania, Storbritannia og Palestina.

I Norge er LO, Fagforbundet, Handel og Kontor og Norsk Folkehjelp med.

  • Se alle rapporter nederst i saken

Rapporten viser at selskaper medvirker til brudd på folkeretten

Koalisjonen ble dannet i januar 2021 for å undersøke og avsløre de finansielle forbindelsene mellom europeiske finansinstitusjoner og selskaper som er involvert i de ulovlige israelske bosettingene i okkuperte palestinske områder.

LO har hvert år siden 2021 gitt ut rapporten "Don't Buy Into Occupation".

For tredje år på rad viser rapporten at 776 europeiske finansinstitusjoner har gitt milliarder i lån og tegningsgarantier som muliggjør Israels okkupasjon.

Norske finansinstitusjoner er tungt investert i selskaper som bidrar til ulovlig okkupasjon

De norske og europeiske finsinsitusjonene har aksjer og obligasjoner i over 50 selskap som medvirker til grove brudd på menneskerettigheter og folkeretten i Palestina. Norske DNB er blant aktørene som har gitt kreditt til noen av de 50 selskapene.

Oljefondet topper listen over finansaktører som har investert i selskapene. Oljefondet har  investert 143 milliarder kroner i selskaper som kan knyttes til ulovlige israelske bosettinger.

DNB og Folketrygdfondet har også store beholdninger.

Norske selskaper har et ansvar for å følge folkeretten.

Oljefondet blant de største investorene i våpenprodusenter som selger våpen til Israel

I juni 2024 lanserte vi en internasjonal rapport om finansinsitusjoners investeringer i selskaper som selger våpen til Israel.

Rapporten viser at Oljefondet er blant de største finansinstitusjonene som investerer i internasjonale våpenprodusenter som selger våpen til Israel. 

Les mer på hjemmesiden til Don't Buy Into Occupation.

Rapport om næringslivets ansvar 

LO har også gitt ut rapporten "Folkeretten og næringsvirksomhet i konfliktområder" sammen med Fagforbundet og Norsk Folkehjelp.

Den handler om næringslivets ansvar for å overholde folkeretten i konfliktområder, og undersøker hvordan norsk næringsliv forholder seg til internasjonalt regelverk.

Mediesaker om temaet