Ny rapport: Don't Buy Into Occupation

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Oljefondet, DNB og Folketrygdefondet er blant de norske aktørene som er tungt investert i selskaper som knyttes til ulovlige israelske bosettinger.

Oljefondet, DNB og Folketrygdfondet investerer massivt i selskaper involvert i den israelske okkupasjonen

LO, Fagforbundet, Handel og Kontor og Norsk Folkehjelp har gitt ut rapporten "Don't Buy Into Occupation". Rapporten dokumenterer at flere norske aktører er tungt investert i selskaper som medvirker til grove brudd på menneskerettigheter og folkeretten i Palestina.

Internasjonalt

For tredje år på rad viser koalisjonen Don't Buy Into Occupation (DBIO) sin nyeste rapport at 776 europeiske finansinstitusjoner har gitt milliarder i lån og tegningsgarantier.

De norske og europeiske finsinsitusjonene har aksjer og obligasjoner i 51 selskap som medvirker til grove brudd på menneskerettigheter og folkeretten i Palestina.

Oljefondet topper listen

Norske DNB er blant aktørene som har gitt kreditt til noen av de 51 selskapene.

Samtidig topper Oljefondet listen over finansaktører som har investert i selskapene. Blant de åtte andre norske kapitalforvalterne som er investert i selskapene finner vi også DNB og Folketrygdfondet som har store beholdninger.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO-sjefen: - Et hinder for fred

Bosettingene blir definert som krigsforbrytelser av flere folkerettseksperter. Aktivitetene til selskapene det er snakk om omfatter ikke kun bygging av bosettinger og infrastruktur, men også tjenesteyting, rivning av boliger, ulovlig utnyttelse av naturressurser og befolkningsovervåking i okkuperte områder. Bosettingene er bygget på de facto annektert land, og stadig mer palestinsk territorie blir tatt.

- FN har gjentatte ganger slått fast at de israelske bosettingene er folkerettsstridige og et hinder for fred. Til tross for den ulovlige karakteren av israelske bosetninger under folkeretten, fortsetter selskaper å støtte bosetterne. LO mener disse selskapene må avslutte sin folkerettsstridige aktivitet. Derfor er det bra at søkelyset nok en gang rettes mot selskapene som støtter bosetterne, sier Peggy Hessen Følsvik.

Mette Nord, leder i Fagforbundet.

Gjentatte brudd på menneskerettigheter

– Bosettinger gjør at palestinere opplever gjentatte brudd på en lang rekke menneskerettigheter, inkludert bevegelsesfrihet, retten til frihet og sikkerhet, en tilstrekkelig levestandard og selvbestemmelse og suverenitet over naturressurser, fortsetter Mette Nord, leder av Fagforbundet.  

Selv om de 51 selskapene det er snakk om også driver aktiviteter som ikke er knyttet til den ulovlige bosettingsvirksomheten, har de fortsatt et ansvar.

Gro Ballestad, leder for utvikling humanitært samarbeid i Norsk Folkehjelp.

Alvorlige brudd på folkeretten

– Selskapene bør bruke sin innflytelse til å forebygge, redusere og håndtere potensielle skadevirkninger som følge av deres involvering i alvorlige brudd på folkeretten og menneskerettigheter, sier Gry Ballestad, leder for Utvikling og Humanitært Samarbeid i Norsk Folkehjelp.

Det har vært en enorm økning i vold mot palestinere på Vestbredden i løpet av det siste året, og vi ser en skremmende eskalering etter at krigen mellom Hamas og Israel brøt ut.

- Viktig at norske aktører tar ansvar 

– Det fattes stadig politiske vedtak om nye bosettinger, blant annet i Øst-Jerusalem, sier Christopher Beckham, leder for Handel og Kontor.  – Det er nå mer enn noensinne viktig at norske aktører sikrer at deres forretningsforbindelser ikke er knyttet til brudd på folkeretten på okkupert område, avslutter han.

De 51 selskapene som er identifisert inkluderer fremtredende navn som Alstom, AirBnB, Carrefour, Cisco Systems, IBM, Puma, Siemens og Volvo Group, som alle er involvert i aktiviteter som reiser bekymringer om menneskerettighetsbrudd, mens noen allerede er oppført i FNs database over virksomheter knyttet til israelske bosettinger.

Christopher Beckham, forbundsleder i Handel og Kontor.

Last ned hele DBIO 2023-rapporten her: https://dontbuyintooccupation.org/

DBIO-koalisjonen oppfordrer til å være med på:

Kontakt

Don't Buy Into Occupation

Don't Buy Into Occupation (DBIO) er en koalisjon av 25 palestinske, regionale og europeiske organisasjoner basert i Belgia, Frankrike, Irland, Nederland, Norge, Spania, Storbritannia og Palestina.

I Norge er LO, Fagforbundet, Handel og Kontor og Norsk Folkehjelp med. Koalisjonen ble dannet i januar 2021 for å undersøke og avsløre de finansielle forbindelsene mellom europeiske finansinstitusjoner og selskaper involvert i de ulovlige israelske bosettingene i det okkuperte palestinske området.

DBIO-koalisjonen legger nå frem sin tredje rapport (DBIO III) som gir en oppdatering og utfyller DBIO II-rapporten (november 2022) og DBIO I-rapporten (september 2021).