Israel – Palestina: Oljefondet på verstingliste

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LO, Fagforbundet, Handel og Kontor i Norge, Fellesforbundet og Norsk Folkehjelp deltar alle i den internasjonale koalisjonen Dont buy into Occupation.

Israel – Palestina: Oljefondet på verstingliste

672 europeiske finansinstitusjoner har investert i virksomheter som er involvert i ulovlige israelske bosettinger på Vestbredden. Flere norske institusjoner er og representert.

Internasjonalt

Oljefondet er på topp i Europa med over 11 milliarder investert. Flere andre norske finansinstitusjoner er også med. De europeiske finanshusenes samlede lån, garantier og investeringer i selskapene beløper seg til 255 milliarder dollar. Det viser nøkkelfunn i en ny rapport publisert av en internasjonal koalisjon av palestinske og europeiske sivilsamfunnsorganisasjoner.

Her kan du lese rapporten

Don't Buy into Occupation

Koalisjonen "Don't Buy into Occupation" er et felles initiativ mellom 25 palestinske og europeiske organisasjoner i Belgia, Frankrike, Irland, Nederland, Norge, Spania og Storbritannia. LO, Fagforbundet, Handel og Kontor i Norge, Fellesforbundet og Norsk Folkehjelp er med i initiativet.

I forbindelse med de omfattende beløpene som nå har blitt avdekket sier LOs førstesekretær Julie Lødrup:

– Til tross for den ulovlige karakteren av israelske bosetninger under folkeretten, fortsetter europeiske finansinstitusjoner å kaste en finansiell livline til selskaper som opererer i bosettingene.

Brudd på Folkeretten

Oljefondet alene har investert i 41 selskaper, noe som er helt på topp i europeisk sammenheng. Flere norske aktører er nevnt i rapporten, som DNB, Storebrand og KLP.

- Vi forventer at norske aktører handler ansvarlig og i tråd med folkerettslige standarder, fortsetter Lødrup, med en klar oppfordring til Oljefondet og de andre norske finansinstitusjonene.

Rapporten gjør rede for det juridiske rammeverket og den siste rettsutviklingen på feltet. Den kommer også med en rekke anbefalinger til myndigheter, selskaper og finansinstitusjoner. Den understreker at Europeiske finansinstitusjoner bør være klar over risikoen ved å medvirke til de ulovlige bosettingene. Det vises til Folkeretten, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer.

Forsiktig optimisme

LO har tatt opp flere av problemstillingene med ulike finansinstitusjoner i Norge en rekke ganger. I brev til Norges Bank har LO tidligere uttrykt en klar forventing om at oljefondet må trekke seg ut av selskap som opererer på okkupert land i strid med folkeretten. Senere har Oljefondet ved to anledninger annonsert at de ekskluderer denne typer selskaper. I juli i år ekskluderte KLP 16 selskaper knyttet til Israels bosettingsforetak.

– Dette er en gledelig, men forsiktig begynnelse. Oljefondet er fortsatt den europeiske finansinstitusjonen med størst investeringer i bosettingene. Alle finansinstitusjoner må følge etter og ekskludere selskaper som bidrar til å opprettholde folkerettsbrudd. Det sier Stein Guldbrandsen, medlem av Arbeidsutvalget i Fagforbundet.

Bakgrunn Israelske bosettinger i de okkuperte områdene:

  • Israel har etablert en rekke bosettinger i de okkuperte områdene, og mer enn fordoblet antallet bosettere siden Oslo-avtalen i 1993.
  • Bosettingene på Vestbredden og i Øst-Jerusalem er folkerettsstridige.
  • Det bor nå mellom 600.000 og 750.000 bosettere i 170 israelske bosettinger og 134 såkalte "utposter". Rundt 220.000 av bosetterne bor i Øst-Jerusalem.
  • Antall bosettere øker dobbelt så fort som veksten i resten av den israelske befolkningen.
  • Bosettingene bidrar til en rekke menneskerettighetsbrudd og til geografisk fragmenteringen av de okkuperte områdene. De etterlater Palestinerne et svært begrenset handlingsrom.
  • I følge FN er 43 prosent av Vestbredden i stor grad utilgjengelig for den okkuperte befolkningen.

Her finner du “executive summary” på norsk.pdf

Her finner du nettsiden til Dont Buy Into Occupation

Kontakt

Kontakt